ခုမေနာ့ဆန္းဇန္း
ခုမေနာ့ဆန္းဇန္း
ခုမေနာ့ဆန္းဇန္း
ခုမေနာ့ဆန္းဇန္း
ခုမေနာ့ဆန္းဇန္း ခုမေနာ့ဆန္းဇန္း ခုမေနာ့ဆန္းဇန္း ခုမေနာ့ဆန္းဇန္း

သံုးလပိုင္း

ခုမေနာ့ဆန္းဇန္းသည္ ခိအိကၽြန္းဆြယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ခုမေနာ့တြင္တည္ရွိေသာ ပင္မဘုရားေက်ာင္း၊ ဘုရားေက်ာင္းအသစ္၊ နာခ်ိစေသာ ၿမင့္ၿမတ္ေသာေနရာ ၃ခုကို စုစည္ေခၚဆိုေသာအမည္။ (ခိအိေတာင္ေပၚေဒသ၏ နတ္ဘုရားမ်ား၏ဝိညာဥ္မ်ားကိန္းေအာင္းရာေနရာႏွင့္ ဘုရားဖူးလမ္း) အေနၿဖင့္ ယူနီစကို၏ ကမ႓ာ့အေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္အၿဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ၿခင္းခံရသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Wakayamakentanabeshi hongūchō hongū

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.kumano-sanzan.jp/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  ေတာင္မ်ားကို ပတ္ထားေသာ ( ခုမေနာ့မိုးဒဲ) သည္ အဲဒိုေခတ္၏ ၿပည္သူမ်ားအတြက္ အိဆဲအိဘုရားေက်ာင္းသို ့ (အိဆဲအိပူေဇာ္ပြဲ) ဟု စီတန္းစြာရွိေနေသာ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင္းတမွဳမ်ားရွိေသာ ခရီးၿဖစ္ပါသည္။ ခုမေနာ့ဆန္းဇန္းကို လာေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ေသာသူမ်ားသည္ က်ား၊မ မဆိုင္ဘဲ လာေရာက္လည္ပတ္သူအားလံုးကို ၾကည့္ရွု ့ေစာင့္ေရွာက္သည္ဟုဆိုေသာ (ခုမေနာ့ဂန္း) ကို ကိုးကြယ္ၾကပါသည္။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  (kumanoပင္မဘုရားေက်ာင္းၾကီး) JR kinokuလိုင္း (kiitanabeဘူတာ) မွ မဲအိကိုးဘတ္စ္ ( အၿမန္kumanokodou) ပ်မ္းမွ် ၁ နာရီၾကာ

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ခုမေနာ့ဆန္းဇန္း၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁~၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္