ဟရွိဂုအိေက်ာက္ေဆာင္
ဟရွိဂုအိေက်ာက္ေဆာင္
ဟရွိဂုအိေက်ာက္ေဆာင္
ဟရွိဂုအိေက်ာက္ေဆာင္
ဟရွိဂုအိေက်ာက္ေဆာင္
ဟရွိဂုအိေက်ာက္ေဆာင္ ဟရွိဂုအိေက်ာက္ေဆာင္ ဟရွိဂုအိေက်ာက္ေဆာင္ ဟရွိဂုအိေက်ာက္ေဆာင္ ဟရွိဂုအိေက်ာက္ေဆာင္

သံုးလပိုင္း

ပင္လယ္ကမ္းနားမွ ကၽြန္းၾကီးသို ့ဦးတည္ကာ ပ်မ္းမွ် ၈၅၀ မီတာတစ္ေလွ်ာက္ အၾကီးအေသး ၄၀ခန္ ့ရွိေသာ ေက်ာက္တိုင္မ်ားက မ်ဥ္းေၿဖာင့္မ်ားေပၚတြင္ တည္ရွိပါသည္။ လွုိင္းတိုက္စားမွဳမ်ားေၾကာင့္ တကယ့္ကို တံတားတစ္ခုတည္းတည္ရွိေနသကဲ့ သို ့ၿမင္ရသည့္အတြက္ အမည္ေပးထားပါသည္။ ေယာ္ရွိေနာ့ခုမေနာ့ႏိုင္ငံပိုင္ပန္းၿခံဧရိယာတြင္ ရွိၿပီး ႏိုင္ငံ၏ သဘာဝသယံဇာတထိန္းသိမ္းသည့္ေနရာအၿဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿခင္းခံရပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Wakayama ken Higashimuro-gun Kushimoto-chō hashigui

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.kankou-kushimoto.jp/english...

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ေအာက္တိုဘာလကုန္မွ ႏိုဝင္ဘာလဆန္းတြင္ ရက္အနည္းငယ္သာ မီးထြန္းၿခင္းလုပ္ပါသည္။ မထင္မွတ္ထားေလာက္ေအာင္ လွပေသာပံုစံမ်ားကို ေတြ ့ၿမင္ရပါမည္။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JRKiseihonလိုင္း ( `Kushimotoဘူတာ) မွ Kozaဇဘက္သို ့တကၠစီၿဖင့္ ပ်မ္းမွ် ၅ မိနစ္

  Jrkiseihon လိုင္း (Kushimotoဘူတာ) မွ kozaဇဘက္သို ့ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ပ်မ္မွ် ၂၀ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ဟရွိဂုအိေက်ာက္ေဆာင္၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁၁~၁၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္