ရိစြတ္ရိန္းပန္းၿခံ
ရိစြတ္ရိန္းပန္းၿခံ
ရိစြတ္ရိန္းပန္းၿခံ
ရိစြတ္ရိန္းပန္းၿခံ
ရိစြတ္ရိန္းပန္းၿခံ
ရိစြတ္ရိန္းပန္းၿခံ ရိစြတ္ရိန္းပန္းၿခံ ရိစြတ္ရိန္းပန္းၿခံ ရိစြတ္ရိန္းပန္းၿခံ ရိစြတ္ရိန္းပန္းၿခံ

ရွစ္လပိုင္း

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ထူးၿခားေသာပန္းၿခံမ်ားအၿဖစ္အမည္သတ္မွတ္ေပးထားေသာ ပန္းၿခံမ်ားထဲတြင္ အက်ယ္ဆံုးပန္းၿခံၿဖစ္ပါသည္။ ရွိအြန္းေတာင္ကို ေနာက္ခံထားေသာ ေရကန္၊ ေတာင္တန္းမ်ားက လွပေသာပန္းၿခံၿဖစ္ၿပီး ႏွစ္ ၁၀၀ ဟုဆိုေသာ သက္တမ္းအၿဖစ္ တည္ေထာင္လာခဲ့ပါသည္။ သစ္ပင္ ေက်ာက္တံုးမ်ားရွိၿပီး (ဝဘိ ဆဘိ) မ်ားကိုလည္း ခံစားရေစသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Kagawakentakamatsushi ritsurinchō 1 - 20 - 16

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  လူၾကီး ၄၁၀ ယန္း
  ကေလး ၁၇၀ ယန္း

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ဇန္နဝါရီ၊ ဒီဇင္ဘာ ၇ း ၀၀ မွ ၁၇ း ၀၀
  ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ း ၀၀ မွ ၁၇ း ၃၀
  မတ္ ၆ း ၃၀ မွ ၁၈ း ၀၀
  ဧၿပီ၊ေမ ၅ း ၃၀ မွ ၁၈ း ၃၀
  ဇြန္ မွ ၾသဂုတ္ ၅ း ၃၀ မွ ၁၉ း ၀၀
  စက္တင္ဘာ ၅ း ၃၀ မွ ၁၈ း ၃၀
  ေအာက္တုိဘာလ ၆ း ၀၀ မွ ၁၇ း ၃၀
  ႏိုဝင္ဘာ ၆ း ၃၀ မွ ၁၇ း ၀၀

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  https://www.my-kagawa.jp/ritsuringarden

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  မ်ားစြာေသာဂ်ပန္ရုပ္ရွင္ကားမ်ား၏ ရိုက္ကူးေရးေရာအၿဖစ္သံုးၾကပါသည္။ ပန္းၿခံထဲတြင္ ေအးေအးေဆးေဆးလမ္းေလွ်ာက္ပါက တကယ့္ကို တျခားေခတ္ထဲသို ့ေရာက္သြားသလိုမ်ိဳး ခံစားရေစပါသည္။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR (Ritsurinပန္းၿခံေၿမာက္ဘက္ထြက္ေပါက္ဘူတာ) မွ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ပ်မ္းမွ် ၂ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ရိစြတ္ရိန္းပန္းၿခံ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁၁~၁၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္