ခန္းကခဲအိ
ခန္းကခဲအိ
ခန္းကခဲအိ
ခန္းကခဲအိ
ခန္းကခဲအိ
ခန္းကခဲအိ ခန္းကခဲအိ ခန္းကခဲအိ ခန္းကခဲအိ ခန္းကခဲအိ

ဆယ့္တစ္လပိုင္း

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ထူၿခားလွပေသာေတာင္ၾကားသံုးခုထဲက တစ္ခုၿဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္ေသာင္းေပါင္း ၁၃၀၀မတိုင္ခင္ကတည္းကရွိေသာ မီးေတာင္လွုပ္ရွားမွုမ်ားေၾကာင့္ ၿဖစ္ေပၚလာေသာေတာင္ၾကားၿဖစ္ၿပီး သဘာဝ၏အလွအပမ်ားကို ၾကည့္ရွု ့ရၿခင္းက ၿငီးေငြ ့စရာမရွိပါ။ အခ်ိန္ၾကာၿမင့္စြာ ၿဖစ္ေပၚလာခဲ့ေသာ ေက်ာက္တံုး၊ ေက်ာက္ေဆာင္မ်ား၏ပံုစံမ်ားမွာလည္း သီၿခားပံုစံမ်ားၿဖင့္ ၿပဳလုပ္ထားေသာ ရဲတိုက္ရွိပါသည္။ ေဆာင္းဦးေရာက္ပါက အနီႏွင့္အဝါေရာင္ မိုမိဂ်ိပန္းမ်ားက ေနရာတစ္ခုလံုးတြင္ ဖံုးလႊမ္းထားပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Kagawa ken Shōzu-gun Azushima-chō kankakei

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ေကာင္းကင္လိုင္းေၿပးဆြဲခ်ိန္
  မတ္ ၂၁ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္ ၈ း ၃၀ မွ ၁၇ း ၃၀ ခ်ိန္
  ေအာက္တိုဘာ ၂၁ မွ ႏိုဝင္ဘာ ၃၀ ၈ း ၀၀ မွ ၁၇ း ၀၀ ခ်ိန္
  ဒီဇင္ဘာ ၂၁ မွ မတ္ ၂၀ ၈ း ၃၀ မွ ၁၆ း ၃၀

 • ပိတ္ရက္

  ရာသီဥတုကို လုိက္ကာ ပိတ္ရက္ေၿပာင္းလဲမွုမ်ားရွိပါသည္။

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.kankakei.co.jp/index.html

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  ေကာင္းကင္လိုင္းေၿပးဆြဲၿပီး ေကာင္းကင္၊ ပင္လယ္၊ ေတာင္ၾကား သံုးခုကို တစ္ၾကိမ္တည္းတြင္ ခံစားႏိုင္ပါသည္။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  (Kusakabeဆိပ္ကမ္း) မွ kamigakaru သို ့သြားေသာဘတ္စ္ကို စီးၿပီး ဂိတ္ဆံုး( Kohakuteiဂိတ္) တြင္ ဆင္းပါ။

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ခန္းကခဲအိ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၂~၃လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္