ဆဒိုခင္းဇန္း
ဆဒိုခင္းဇန္း
ဆဒိုခင္းဇန္း
ဆဒိုခင္းဇန္း
ဆဒိုခင္းဇန္း
ဆဒိုခင္းဇန္း ဆဒိုခင္းဇန္း ဆဒိုခင္းဇန္း ဆဒိုခင္းဇန္း ဆဒိုခင္းဇန္း

ရွစ္လပိုင္း

ဂ်ပန္မ်က္ေမွာက္ေခတ္အေစာပိုင္းကာလတြင္ အၾကီးမားဆံုးေသာ ေရႊေတာင္ဟုဆိုၾကၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၃၈၈ ႏွစ္အတြင္းတြင္ ေရႊ၊ေငြမ်ားတူးေဖာ္ေတြ ့ရွိၿပီး အဲဒိုအစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုေထာက္ပံ့ေပးလာခဲ့သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ သဘာဝအရင္းအၿမစ္မ်ားခန္းေၿခာက္လာသည့္အတြက္ လက္ရွိတူးေဖာ္ေရးမ်ားကို မလုပ္ေတာ့ဘဲ စက္မွုလက္မွုလုပ္ငန္း၏အေမြအႏွစ္အေနၿဖင့္ အမ်ားၿပည္သူမ်ားအတြက္ ဖြင္လွစ္ထားပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Nīgata ken Sado-shi Shimoaikawa 1305

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ဧၿပီ မွ ေအာင္တိုဘာ ၈ း ၀၀ မွ ၁၇ း ၃၀
  ႏိုဝင္ဘာ မွ မတ္ ၈ း ၃၀ မွ ၁၇ း ၀၀

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.niigata-kankou.or.jp/sys/da...

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  ေလးလပိုင္း, ငါးလပိုင္း, ေျခာက္လပိုင္း, ခုႏွစ္လပိုင္း, ရွစ္လပိုင္း, ကိုးလပိုင္း, ဆယ္လပိုင္း, ဆယ့္တစ္လပိုင္း

 • အဓိကအခ်က္

  အဲဒိုေခတ္၏တူးေဖာ္ေရးအေနအထားမ်ားကို ၿပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ထားေသာ ဆိုးဒယူးကိုးဟုေခၚေသာ အဲဒိုေခတ္လက္ၿဖင့္တူးေဖာ္ေရးလုပ္ၿခင္းမ်ားကိုလည္း ေလ့လာႏိုင္သည့္အၿပင္ အနီးနားတြင္ ပန္းၿခံလည္းရွိၿပီး သဘာဝတရားမ်ားထဲတြင္ တစ္ခုေသာေလ့လာစရာတစ္ခုၿဖစ္ပါသည္။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  (Ryōtsuဆိပ္ကမ္း) မွ ဘတ္စ္ၿဖင့္honsen Aikawaကို စီးပါ ( Aikawa) တြင္ဆင္းပါ။

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ဆဒိုခင္းဇန္း၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁~၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္