အိုအိုးဒိုးအိုရီပန္းျခံ
အိုအိုးဒိုးအိုရီပန္းျခံ
အိုအိုးဒိုးအိုရီပန္းျခံ
အိုအိုးဒိုးအိုရီပန္းျခံ
အိုအိုးဒိုးအိုရီပန္းျခံ
အိုအိုးဒိုးအိုရီပန္းျခံ အိုအိုးဒိုးအိုရီပန္းျခံ အိုအိုးဒိုးအိုရီပန္းျခံ အိုအိုးဒိုးအိုရီပန္းျခံ အိုအိုးဒိုးအိုရီပန္းျခံ

ခုႏွစ္လပိုင္း

အမ်ိဳးအစား ၉၂ မ်ိဳး၊ ပ်မ္းမွ် အပင္ေပါင္း ၄၇၀၀ခန္ ့ေပါက္ေရာက္ေနေသာ ပန္းၿခံ။ ရံုးမ်ားတည္ရွိေသာလမ္း၏အလယ္တြင္ရွိေသာေၾကာင့္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္အေဆာက္အဦး ႏွင့္ သဘာဝတရား၏ လိုက္ဖက္မွုကို ခံစားႏိုင္ပါသည္။ ပန္းျခံဟုေခၚေသာ္လည္းအမွန္တကယ္မွာ လမ္းတစ္ခုၿဖစ္ၿပီး ဆာပိုရိုအျဖဴေရာင္မီးပန္းပြဲမ်ားကို အစထားၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ပြဲေတာ္မ်ားသည္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး က်င္းပပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Hokkaidō sapporoshichūōku Ōdōrinishi

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.sapporo.travel/find/nature-...

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  (ရိုက္ရာခုပြဲေတာ္) (ေဆာင္းဦးပြဲေတာ္) စေသာ ပြဲေတာ္မ်ားသည္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးတြင္ က်င္းပေနပါသည္။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  ေၿမေအာက္ရထားTōzaisen (Odori Station) အနီးအနား

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

အိုအိုးဒိုးအိုရီပန္းျခံ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၈~၉လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္