အိုအိုးဒိုးအိုရီပန္းျခံ
အိုအိုးဒိုးအိုရီပန္းျခံ
အိုအိုးဒိုးအိုရီပန္းျခံ
အိုအိုးဒိုးအိုရီပန္းျခံ
အိုအိုးဒိုးအိုရီပန္းျခံ
အိုအိုးဒိုးအိုရီပန္းျခံ အိုအိုးဒိုးအိုရီပန္းျခံ အိုအိုးဒိုးအိုရီပန္းျခံ အိုအိုးဒိုးအိုရီပန္းျခံ အိုအိုးဒိုးအိုရီပန္းျခံ

ဆယ္လပိုင္း ည

အမ်ိဳးအစား ၉၂ မ်ိဳး၊ ပ်မ္းမွ် အပင္ေပါင္း ၄၇၀၀ခန္ ့ေပါက္ေရာက္ေနေသာ ပန္းၿခံ။ ရံုးမ်ားတည္ရွိေသာလမ္း၏အလယ္တြင္ရွိေသာေၾကာင့္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္အေဆာက္အဦး ႏွင့္ သဘာဝတရား၏ လိုက္ဖက္မွုကို ခံစားႏိုင္ပါသည္။ ပန္းျခံဟုေခၚေသာ္လည္းအမွန္တကယ္မွာ လမ္းတစ္ခုၿဖစ္ၿပီး ဆာပိုရိုအျဖဴေရာင္မီးပန္းပြဲမ်ားကို အစထားၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ပြဲေတာ္မ်ားသည္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး က်င္းပပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Hokkaidō sapporoshichūōku Ōdōrinishi

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.sapporo.travel/find/nature-...

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  (ရိုက္ရာခုပြဲေတာ္) (ေဆာင္းဦးပြဲေတာ္) စေသာ ပြဲေတာ္မ်ားသည္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးတြင္ က်င္းပေနပါသည္။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  ေၿမေအာက္ရထားTōzaisen (Odori Station) အနီးအနား

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

အိုအိုးဒိုးအိုရီပန္းျခံ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁၁~၁၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္