ခန္းနဝေရပူစမ္း
ခန္းနဝေရပူစမ္း
ခန္းနဝေရပူစမ္း
ခန္းနဝေရပူစမ္း
ခန္းနဝေရပူစမ္း
ခန္းနဝေရပူစမ္း ခန္းနဝေရပူစမ္း ခန္းနဝေရပူစမ္း ခန္းနဝေရပူစမ္း ခန္းနဝေရပူစမ္း

ငါးလပိုင္း မနက္ေစာေစာ

အိုအိုအိတခရိုင္ ဘဲ့ပုၿမိဳ ့အလယက္တြင္ရွိေသာ ေရပူစမ္းၿမိဳ ့။ ဘဲ့ပုၿမိဳ ့ႏွင့္ ေမ်ာဘန္း ေရပူစမ္းႏွင့္ ၾကားထဲတြင္ တည္ရွိပါသည္။ ဘဲ့ပုဟတိုး ဟုလည္းေခၚၾကပါသည္။ ေရပူစမ္း၏အားသာခ်က္မ်ားမွာ သာမန္ေရပူစမ္း၊ ဆားေရပူစမ္း၊ ကာဗြန္နိတ္ပါဝင္ေသာေရပူစမ္းစေသာ အမ်ိဳးအစားမ်ားစြာရွိၿပီး ေက်ာက္ေဆာင္ေရခ်ိဳးခန္း၊ သဲေရပူ၊ ေရတံခြန္ေရပူစမ္း၊ ဟင္းလင္းၿပင္ေရပူစမ္းစေသာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ပံုစံမ်ားလည္း ရွိသည့္အတြက္ တစ္ၾကိမ္သံုးၾကည့္ပါက စြဲလမ္းသြားပါလိမ့္မည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  -

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  ေရပူစမ္းဝင္ၿခင္းခံစားခ်က္မ်ိဳးက်န္ရွိေနေစေသာ ေရပူစမ္းၿမိဳ ့ဟုဆိုေသာ္လည္း ေန ့ခ်င္းၿပန္ေရပူစမ္းမွာလည္းပဲ အၿပည့္အဝခံစားႏိုင္ပါသည္။ (ငရဲေပါင္းထားေသာဟင္း) မ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ခံစားႏိုင္ပါသည္။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR (Befueki'ဘူတာ) မွ Kamenoiဘတ္စ္ ( လိုင္းနံပါတ္ ၂၊ ၅၊ ၇ ) (Kan'nawa) ဘတ္စ္ဂိတ္တြင္ ဆင္းပါ။

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ခန္းနဝေရပူစမ္း၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁~၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္