ဒဲဂ်ိမ
ဒဲဂ်ိမ
ဒဲဂ်ိမ
ဒဲဂ်ိမ
ဒဲဂ်ိမ
ဒဲဂ်ိမ ဒဲဂ်ိမ ဒဲဂ်ိမ ဒဲဂ်ိမ ဒဲဂ်ိမ

ေျခာက္လပိုင္း

ထိန္းသိမ္းရန္သတ္မွတ္ထားပါသည္။ တခါးပိတ္ဝါဒက်င့္သံုးခဲ့ေသာအခ်ိန္ ပ်မ္းမွ်ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ခန္ ့သည္ ဂ်ပန္တြင္ တစ္ခုတည္းေသာအေနာက္တိုင္းသားမ်ားအား ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ေသာ ကုန္သြယ္မွုေနရာတစ္ခုၿဖစ္ၿပီး နာဂဆာကီၿမိဳ ့ေၾကာင့္ ၿပန္လည္စည္ကားလာခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္းမဟုတ္ဘဲ ကုန္းေၿမဆက္စပ္ေနေသာေၿမၿပန္ ့ၿဖစ္သည့္အတြက္ အံ့ၾသသင္ၾကေသာသူမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ဒဲဂ်ိမတစ္ဝိုက္ကို ေၿမဖို ့ထားၿပီး မဲဂ်ိေခတ္တြင္ လံုးဝကို ယေန ့ေခတ္ကဲ့သို ့ေသာ အသြင္အၿပင္မ်ား ရွိေနၿပီၿဖစ္ပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Nagasaki ken Nagasaki-shi Dejima-chō

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  လူၾကီး ၅၁၀ ယန္း
  အထက္တန္းေက်ာင္းသား ၂၀၀ ယန္း
  မူလတန္း အလယ္တန္း ၁၀၀ ယန္း

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ၈ း ၀၀ မွ ၁၈ း ၀၀ ေနာက္ဆံုးဝင္ခြင့္ရခ်ိန္မွာ မိနစ္ ၂၀ မတိုင္ခင္။
  ရာသီဥတုကိုလုိက္ကာ ေၿပာင္းလဲမွု ရွိပါသည္။

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://nagasakidejima.jp/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  လက္ရွိဒဲဂ်ိမသည္ ၾကီးေသာေခတ္ ၄ခု၏အေမြအႏွစ္ခ်န္ထားခဲ့ေသာ ဆိပ္ကမ္း၊ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ၿမင္ေတြ ့ႏိုင္ပါသည္။ ၿပန္လည္ၿပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ၂၀၅၀ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးရန္ရည္ရြယ္ထားပါသည္။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  ရထား (Nagasakiဘူတာ) မွ Shōgakujishitaသို ့သြားေသာ ရထားကို စီးပါ၊ ဒဲဂ်ိမတြင္ ဆင္းၿပီးေနာက္ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ခ်က္ခ်င္းေရာက္ပါမည္။ Tsukimachi တြင္ ဆင္းၿပီးေနာက္ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ၁ မိနစ္

  (nagasakiဘူတာအေရွ ့ေတာင္ဘက္ေပါက္) မွ ရွင္းခ်ိဂိတ္သို ့သြားေသာဘတ္စ္ကို စီးပါ ( Nagasakishinshiဂိတ္)တြင္ ဆင္းၿပီးေနာက္ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ၅ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ဒဲဂ်ိမ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁၀~၁၁လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္