အိုအိုအိဂဝရထားလိုင္း
အိုအိုအိဂဝရထားလိုင္း
အိုအိုအိဂဝရထားလိုင္း
အိုအိုအိဂဝရထားလိုင္း
အိုအိုအိဂဝရထားလိုင္း
အိုအိုအိဂဝရထားလိုင္း အိုအိုအိဂဝရထားလိုင္း အိုအိုအိဂဝရထားလိုင္း အိုအိုအိဂဝရထားလိုင္း အိုအိုအိဂဝရထားလိုင္း

ငါးလပိုင္း

ဂ်ပန္တြင္ တစ္ခုတည္းေသာသံေခ်ာင္းမ်ားၿဖင့္ခ်ိတ္ဆြဲၿပဳလုပ္ထားေသာရထားလိုင္းအေနၿဖင့္ ထင္ရွားၿပီး ေရေႏြးေငြ ့ရထားေခါင္းမ်ား၊ အသံုးမၿပဳေတာ့ေသာ ကိုယ္ပိုင္ရထားလိုင္း ရထားတြဲမ်ားလည္း ေၿပးဆြဲပါသည္။ ေရပူစမ္းသည္ အေကာင္းဆံုးၿဖစ္ၿပီး နာမည္ၾကီးေသာ စုမိတကေရာတြင္ရွိေသာ အိုခုအိုအိုအိမ်ားကို ၿဖတ္သန္းၿပီး ေရွးေဟာင္းရထားတြဲမ်ားမွလည္း ရွု ့ခင္းမ်ားကိုခံစားႏိုင္ပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Shizuokakenshimadashi kanaya higashi 2 (Shinkanaya-eki)

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ဘူတာကိုလိုက္ကာ ကြာပါသည္။

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.oigawa-railway.co.jp/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  နာမည္ၾကီးၿဖစ္ေသာ SL တြင္စီးပါက ခနယဘူတာမွ ရွင္းခနယဘူတာအထိ ပံုမွန္ရထားၿဖင့္သြားၿပီး ရွင္းခနယဘူတာတြင္ ေၿပာင္းစီးပါ။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR (Kanayaဘူတာ) တြင္ ေၿပာင္းစီးပါ။

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

အိုအိုအိဂဝရထားလိုင္း၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၂~၃လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္