မစြတ္မိုတိုေဂ်ာ
မစြတ္မိုတိုေဂ်ာ
မစြတ္မိုတိုေဂ်ာ
မစြတ္မိုတိုေဂ်ာ
မစြတ္မိုတိုေဂ်ာ မစြတ္မိုတိုေဂ်ာ မစြတ္မိုတိုေဂ်ာ မစြတ္မိုတိုေဂ်ာ

ရွစ္လပိုင္း

၁၅၉၃ မွ ၁၅၉၄ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ဘံုငါးဆင့္ ေျခာက္ထပ္ေပါင္းစပ္ထားေသာ ၿပသဒ္ပါေသာရဲတိုက္ၿဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံ၏အဖိုးတန္ရတနာအၿဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿခင္းခံရပါသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ မစြတ္မိုတိုေဂ်ာပန္းၿခံက စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းထားၿပီး ပန္းမ်ား၊သစ္ပင္မ်ားႏွင့္ကတြ မစြတ္မိုတိုေဂ်ာ၏ပံုစံကို ၿမင္ႏိုင္ပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Naganokenmatsumotoshi Marunouchi 4 - 1

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  လူၾကီး ၆၁၀ ယန္း
  မူလတန္း၊အလယ္တန္းေက်ာင္းသား ၃၀၀ ယန္း

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ၈ း ၃၀ မွ ၁၇ း ၀၀ (ေရႊေရာင္ပိတ္ရက္၊ေႏြရာသီတြင္ ေၿပာင္းလဲမွူမ်ားရွိပါသည္)

 • ပိတ္ရက္

  ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္မွ ဇန္နဝါရီ ၃ ရက္

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://welcome.city.matsumoto.nagano.jp/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  ၿပသဒ္တြင္းကိုလွည့္လွည္ၾကည့္ရွု ့ရန္အတြက္ ေလွကားပဲရွိသည့္အတြက္ သတိထားရန္လိုအပ္ပါသည္။ ေႏြဦးတြင္ဆာကူရာ၊ေႏြရာသီတြင္ ရြက္သစ္မ်ား၊ ေဆာင္းဦးတြင္ မိုမိဂ်ိၿဖင့္ ရဲတိုက္တစ္ခုလံုးအေရာင္အေသြးစံုလင္ပါသည္။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR (Matsumotoဘူတာ) မွ ပ်မ္းမွ် ၁၅ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

မစြတ္မိုတိုေဂ်ာ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁~၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္