ဟကိုဒတဲယာမ
ဟကိုဒတဲယာမ

ငါးလပိုင္း

ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာၿပင္အထက္ ၃၃၄ မီတာတြင္ရွိေသာ ဟကိုဒတဲယာမ ေတာင္ထိပ္တြင္ရွိေသာ ရွု ့ခင္းၾကည့္ေနရာမွ ကမၻာအၾကီးဆံုးညရွု ့ခင္းေတြထဲက တစ္ခုဟု ေခၚတြင္ၾကေသာ ဟကိုဒတဲ၏ ညရွု ့ခင္းကို ၾကည့္ရွု ့ခံစားႏိုင္ပါသည္။ ညရွု ့ခင္းကအလြန္လွပၿပီး မိုးမလင္းခင္နွင့္၊ မနက္မိုးလင္းေနထြက္စပ္ျကားတြင္ ၿမိဳ ့၏အေရာင္ေၿပာင္းလဲလာေသာ (မနက္ညရွု ့ခင္း)လည္း အလြန္လွပသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ၾကိဳးရထားဖြင့္ခ်ိန္
  ဧၿပီလ ၂၅ ရက္ မွ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန ့ ၁၀ း ၀၀ မွ ၂၂ း ၀၀
  ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္ မွ ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ေန ့ ၁၀ း ၀၀ မွ ၂၁ း ၀၀
  (ရာသီဥတုအေနအထားတြင္မူတည္ကာ ေၿပာင္းလဲမွုမ်ားလည္းရွိပါသည္)

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  https://www.hakodate.travel/en/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  ညရွု ့ခင္းၾကည့္ဖို ့လာသည့္သူမ်ားသည့္အတြက္ ၁၈နာရီေနာက္ပိုင္းသည္ အလြန္လူမ်ားပါသည္။ ေဆာင္းရာသီတြင္ ႏွင္းမ်ားပံုက်ေနေသာ ေဆာင္းညရွု ့ခင္း၊ ေႏြရာသီအစတြင္ ၿမဴႏွင္းေလးမ်ားက်ေနေသာ ညရွု ့ခင္းမ်ားကို ခံစားႏိုင္ပါသည္။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Hakodate Airport မွ ဟကိုဒတဲယာမ ၾကိဳးရထား (Sanroku-ခုဘူတာ) အထိ တကၠစီၿဖင့္ ပ်မ္းမွ် ၃၀ မိနစ္
  JR (Hakodate ဘူတာ) မွ တကၠစီၿဖင့္ ပ်မ္းမွ် ၇ မိနစ္

  JR (Hakodate ဘူတာ) မွ ၿမိဳ ့ရထားကိုေၿပာင္းစီးၿပီး (Jūjigaiရပ္သည့္ေနရာ) တြင္ ဆင္းပါ။

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ဟကိုဒတဲယာမ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၇~၈လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္