အီဇုမိုအိုအိုယရွိေရာ
အီဇုမိုအိုအိုယရွိေရာ
အီဇုမိုအိုအိုယရွိေရာ
အီဇုမိုအိုအိုယရွိေရာ
အီဇုမိုအိုအိုယရွိေရာ အီဇုမိုအိုအိုယရွိေရာ အီဇုမိုအိုအိုယရွိေရာ အီဇုမိုအိုအိုယရွိေရာ

ငါးလပိုင္း

(နတ္ဘုရားတို ့ရဲ့ႏိုင္ငံ) ဟု အမည္ေပးထားၾကေသာ အီဇုမို၏ၿပယုဒ္။ ၿပကၡဒိန္အေဟာင္းတြင္ ေအာက္တိုဘာလသည္ ဂ်ပန္တြင္ ခန္းနဇုခိဟု ေခၚၾကၿပီး ဒီေဒသ အီဇုမိုတြင္သာ ရွိေသာ ခမိအရိဇုခိ ဟုေခၚၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ နတ္ဘုရားမ်ားက တစ္ၿပိဳင္တည္းစုစည္းကည အစညး္အေဝးလုပ္ၾကသည္ဟုလည္း ဆိုၾကပါသည္။ ေရစက္ဆံုေတြ ့ေသာ ဘုရားေက်ာင္းဟုလည္း ထင္ရွားပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Shimaneken'izumoshi Taisha-chō Kidzukihigashi 195

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  ၿပတိုက္ လူၾကီး ၃၀၀ ယန္း၊ တကၠသိုလ္ အထက္တန္းေက်ာင္းသညး ၂၀၀ ယန္း၊ အလယ္တန္း မူလတန္း ၁၀၀ ယန္း၊ မူၾကိဳ အခမဲ့

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ၆ း ၀၀ မွ ၂၀ း ၀၀

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.izumo-kankou.gr.jp/676

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  နတ္ဘုရားက စုစည္းေရာက္ရွိလာေသာ ေအာက္တိုဘာလသည္ နတ္ကိစၥမ်ားကိုၿပဳလုပ္သည့္အတြက္ အထူးသၿဖင့္ ဧည့္သည္မ်ားပါသည္။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Ichihataရထား ( Izumotaishamaeဘူတာ) မွ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ၁၀ မိနစ္

  JR ( Izumoၿမိဳ ့ဘူတာ) မွ Ichibataဘတ္စ္ Izumodaisha HInomisakiသို ့သြားေသာဘတ္စ္ကိုစီးပါ၊ (Izumodaisha) တြင္ဆင္းပါ။

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

အီဇုမိုအိုအိုယရွိေရာ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၂~၃လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္