အိုခုအိယ ခဇုရာ့ဘရွိ
အိုခုအိယ ခဇုရာ့ဘရွိ
အိုခုအိယ ခဇုရာ့ဘရွိ
အိုခုအိယ ခဇုရာ့ဘရွိ
အိုခုအိယ ခဇုရာ့ဘရွိ အိုခုအိယ ခဇုရာ့ဘရွိ အိုခုအိယ ခဇုရာ့ဘရွိ အိုခုအိယ ခဇုရာ့ဘရွိ

ခုႏွစ္လပိုင္း

ဂ်ပန္၏ထင္ရွားေသာတံတား၃ ခုထဲမွတစ္ခုၿဖစ္ၿပီး လူသူအေရာက္ေပါက္နည္းေသာ ေတာ္ေတာင္မ်ားထဲတြင္ရွိေသာႏြယ္ပင္ၿဖင့္ ရက္လုပ္ထားေသာ တံထား။ ပ်မ္းမွ်ႏွစ္ ၈၀၀ မတိုင္မီ ထိုအခ်ိန္အခါက အင္အားၾကီးမာေသာဆာမူရိုင္းက ၿမင္းကိုေလ့က်င့္ေပးရန္အတြက္ ၿပင္ဆင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Tokushimakenmiyoshishi ji Zentoku 162 - 2

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  လူၾကီး ၅၅၀ ယန္း
  ကေလး ၃၅၀ ယန္း

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ေနထြက္ခ်ိန္မွ ေနဝင္ခ်ိန္

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://miyoshinavi.jp/english/02miru/d...

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  သံုးလပိုင္း, ေလးလပိုင္း, ငါးလပိုင္း, ေျခာက္လပိုင္း, ခုႏွစ္လပိုင္း, ရွစ္လပိုင္း, ကိုးလပိုင္း, ဆယ္လပိုင္း, ဆယ့္တစ္လပိုင္း

 • အဓိကအခ်က္

  သဘာဝတရားမ်ားဝန္းရံရွိေနေသာ တံတားၿဖစ္သည့္အတြက္ အစိမ္းေရာင္အရြက္မ်ားမွ မိုမိဂ်ိအေရာင္ေၿပာင္းသည့္အခ်ိန္သည္ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ၿဖစ္ပါသည္။ တံတား၏ကန္ ့လန္ ့ၿဖတ္သစ္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုၾကားတြင္ ေနရာဟေနသည့္အတြက္ လမ္းေလွ်ာက္ရာတြင္ သတိထားရန္လိုအပ္ပါသည္။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR (Ōbokeဘူတာ) မွ ရွိကိုခုဘတ္စ္ ခဇုရဘရွိKuboသို ့သြားေသာဘတ္စ္ကိုစီးပါ (ခဇုရဘရွိ) တြင္ဆင္းပါ

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

အိုခုအိယ ခဇုရာ့ဘရွိ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၉~၁၀လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္