နာရုတို
နာရုတို
နာရုတို
နာရုတို
နာရုတို နာရုတို နာရုတို နာရုတို

သံုးလပိုင္း

ကမၻာေပၚတြင္အၿမင့္ဆံုးေရဝဲမ်ားၿဖစ္ေပၚပါသည္။ ဒီေရအတက္အက်ၿမန္ႏွုန္းမွာလည္း ဂ်ပန္တြင္ နံပါတ္တစ္ဟုဆိုၾကၿပီး ဝဲလည္ေနသည့္အခ်ိန္သည္ စကၠန္ ့အနည္းငယ္မွ ဆယ္စကၠန္ ့ေက်ာ္ေက်ာ္ခန္ ့။ ၿဖစ္ေပၚၿပီးေပ်ာက္ ေပ်ာက္ၿပီးအသစ္ၿပန္ၿဖစ္ေပၚပါသည္။ ေရဝဲကိုၾကည့္ရန္အတြက္ အေပ်ာ္စီးသေဘၤာမ်ားလည္း ရွိၿပီး ပိုမိုနီးကပ္ေသာေနရာမွ အင္အားအၿပည့္ၿဖည့္ရွိေနေသာေရဝဲမ်ားကို ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.naruto-kankou.jp/download/l...

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  အေပ်ာ္စီးသေဘၤာတြင္လည္း ပင္လယ္ထဲမွေရဝဲအေနအထားကို နီးကပ္စြာၾကည့္ႏိုင္သည့္ ေရငုပ္ခန္းမ်ားပါဝင္ေသာသေဘၤာမ်ားလည္း ရွိပါသည္။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR (Narutoဘူတာ) မွ Narutoပန္းၿခံသို ့သြားေသာဘတ္စ္ကိုစီးပါ၊ (Narutoအပန္းေၿဖဆိပ္ကမ္း) တြင္ဆင္းပါ

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

နာရုတို၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁၁~၁၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္