နရပန္းၿခံ
နရပန္းၿခံ
နရပန္းၿခံ
နရပန္းၿခံ
နရပန္းၿခံ
နရပန္းၿခံ နရပန္းၿခံ နရပန္းၿခံ နရပန္းၿခံ နရပန္းၿခံ

ကိုးလပိုင္း

၆၆၀စတုရန္းမီတာအက်ယ္ရွိေသာ ေနရာတြင္ တိုးဒိုင္းဂ်ိ၊ကိုးဖုခုဂ်ိ၊ ခစြတ္ဂတိုင္းအိခ် စေသာ မ်ားစြာေသာသမိုင္းေၾကာင္းအရ တန္ဖိုးရွိေသာ ဗိသုကာလက္ရာမ်ားရွိပါသည္။ ပန္းၿခံထဲတြင္ သမင္မ်ားရွိၿပီး ပန္းၿခံတစ္ခုလံုးကို ဝန္းရံထားေသာေပါမ်ားၾကြယ္ဝလွေသာ သစ္ပန္းမ်ားႏွင့္အတူ ရွု ့ခင္းမ်ားကို ခံစားႏိုင္ပါသည္။ သမင္အစာမ်ားေရာင္းသည့္အတြက္ ဆက္ဆက္ဝယ္ယူၿပီး သမင္မ်ားအား ေကၽြးၾကပါစို ့။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  -

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  ဆယ္လပိုင္း, ဆယ့္တစ္လပိုင္း, ဆယ့္ႏွစ္လပိုင္း

 • အဓိကအခ်က္

  အေရာင္ေတာက္ပစြာရွိေနေသာမိုမိဂ်ိႏွင့္ သမင္အုပ္စုမ်ားကစားေနၾကေသာရွု ့ခင္းက အလြန္လွပပါသည္။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  ခင္းတဲစြတ္ (Naraဘူတာ) တြင္ဆင္းပါ၊ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ၅ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

နရပန္းၿခံ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၉~၁၀လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္