ေဂၚရေယာကခု
ေဂၚရေယာကခု
ေဂၚရေယာကခု
ေဂၚရေယာကခု
ေဂၚရေယာကခု
ေဂၚရေယာကခု ေဂၚရေယာကခု ေဂၚရေယာကခု ေဂၚရေယာကခု ေဂၚရေယာကခု

ဆယ္လပိုင္း

ခံတပ္ဟုေခၚၾကေသာ ေထာင့္ ၅ ခုပါေသာ ၾကယ္ပံုစံၿမင္ရေသာ ရဲတိုက္။ ဂ်ပန္တြင္ ၂ခုသာရွိေသာ (အေနာက္တိုင္းပံုစံေၿမသားၿဖင့္ၿပဳလုပ္ထားေသာ နံရံ)မ်ားထဲမွ တစ္ခုၿဖစ္ပါသည္။ ေႏြရာသီတြင္ ဆာကူရာပန္းပြင့္ၿပီး ေဂၚရေယာကခုတစ္ခုလံုးကို ဖံုးလႊမ္းထားပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Hokkaidō Hakodate-shi Goryōkaku-chō 44

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  ပံုမွန္ ၅၀၀ ယန္း
  ေက်ာင္းသား၊ ကေလး ၂၅၀ ယန္း

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ဟကိုးတဒဲဘြန္းဂေရာေခ်ာ၏ဖြင့္ခ်ိန္
  ဧၿပီလ ၁ ရက္ မွ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္ ၉ း ၀၀ မွ ၁၈ း
  ၀၀ ႏိုဝင္ဘာလ ၁ ရက္ မွ မတ္လ ၃၁ ရက္ ၉ း ၀၀ မွ ၁၇ း၀၀

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/d...

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  ငါးလပိုင္း

 • အဓိကအခ်က္

  ဆာကူရာပန္းပြင့္ခ်ိန္သည္ အထူးသၿဖင့္လွပသည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။ ေဂၚရေယာကခုတာဝါမွ ေအာက္ဘက္ကိုေမွ်ာ္ၾကည့္ျခင္းကို ေသခ်ာေပါက္လုပ္ၾကည့္ေစခ်င္ပါသည္။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  ၿမိဳ ့ရထား (Goryōkakuပန္းၿခံအေရွ ့) တြင္ဆင္းၿပီး လမ္းေလွ်ာက္ပါက ပ်မ္းမွ် ၁၈ မိနစ္

  Hakodateဘတ္စ္ (Goryōkakuပန္းၿခံဝင္ေပါက္) တြင္ ဆင္းၿပီး လမ္းေလွ်ာက္ပါက ပ်မ္းမွ် ၁၀ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ေဂၚရေယာကခု၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၈~၉လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္