အဲခ်ိဇန္းပင္လယ္ကမ္းနား
အဲခ်ိဇန္းပင္လယ္ကမ္းနား
အဲခ်ိဇန္းပင္လယ္ကမ္းနား
အဲခ်ိဇန္းပင္လယ္ကမ္းနား
အဲခ်ိဇန္းပင္လယ္ကမ္းနား အဲခ်ိဇန္းပင္လယ္ကမ္းနား အဲခ်ိဇန္းပင္လယ္ကမ္းနား အဲခ်ိဇန္းပင္လယ္ကမ္းနား

တစ္လပိုင္း

ဂ်ပန္ပင္လယ္ကို မ်က္ႏွာမူေနေသာ ပင္လယ္ကမ္းနား၏အမည္။ ပင္လယ္ေအာ္ဘက္မွ ေၿမာက္ဘက္အထိ ၅၀၀ မီတာခန္ ့ရွိေသာေတာင္မ်ားဆက္တိုက္ရွိေနၿပီး ပင္လယ္ပါ ေတာင္ပါ ၾကည့္ရွု ့ခံစားႏိုင္ပါသည္။ ႏွင္းဖံုးအုပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ၿဖဴေဖြးသန္ ့စင္ေသာပန္းမ်ားကလည္း အစုလိုက္( စုအိဆန္းပန္းခင္း) လည္း အထူးထင္ရွားပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Fukui ken niugun echizenmachi chigadaira (Echizenmisaki)

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  https://www.fuku-e.com/lang/english/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္လပိုင္း, ဆယ့္ႏွစ္လပိုင္း

 • အဓိကအခ်က္

  ဒီဇင္ဘာမွ ဇန္နဝါရီတြင္ သန္ ့စင္ေသာအၿဖဴေရာင္ စုအိဇန္းပန္းမ်ားပြင့္ပါသည္။ အဲခ်ိဇန္းမွ ဂဏန္းကိုအစထားၿပီး ပင္လယ္၏ေပ်ာ္ရႊင္စရာမ်ားကို ခံစားၾကည့္ပါ။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR (Fukuiဘူတာ) မွKeifuku ဘတ္စ္အဲခ်ိဇန္းဘယ္ညာကိုသြားေသာဘတ္စ္ကိုစီးပါ၊ (Echizen zuisen no sato ပန္းၿခံ)တြင္ဆင္းပါက ခ်က္ခ်င္းေရာက္ပါမည္။
  JR (fukuiဘူတာ) မွ Keifuku ဘတ္စ္ Gumizaki-sen (အစုန္)ကို စီးပါ၊ (Suisenလန္းဒိုဝင္ေပါက္)တြင္ဆင္းပါ ( ၇၀ မိနစ္) ၊လမ္းေလွ်ာက္ပါက ၃၀ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

အဲခ်ိဇန္းပင္လယ္ကမ္းနား၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၆~၇လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္