ခန္းမြန္းခိုင္းကေရာ
ခန္းမြန္းခိုင္းကေရာ
ခန္းမြန္းခိုင္းကေရာ
ခန္းမြန္းခိုင္းကေရာ
ခန္းမြန္းခိုင္းကေရာ
ခန္းမြန္းခိုင္းကေရာ ခန္းမြန္းခိုင္းကေရာ ခန္းမြန္းခိုင္းကေရာ ခန္းမြန္းခိုင္းကေရာ ခန္းမြန္းခိုင္းကေရာ

ဟြမ္းခ်ဴးႏွင့္ ကယူးခ်ဴးၾကားတြင္ တည္ရွိေသာ ပ်မ္းမွ်အက်ယ္ ၇၀၀ မီတာခန္ ့ရွိေသာ ပင္လယ္ေရလက္ၾကား။ တစ္ေန ့တြင္ သေဘၤာအေသးအၾကီး အစင္း ၇၀၀ ခန္ ့သြားလာေနေသာအေနအထားသည္ ၿမိဳ ့၏ေနရာတိုင္းမွၿမင္ေတြ ့ရပါသည္။ ရွု ့ခင္းၾကည့္ေသာေနရာသည္ တံတားအေပၚႏွင့္ ရွု ့ခင္းၾကည့္စင္၊ ပင္လယ္တစ္ေလွ်ာက္ၿဖစ္ပါသည္။ တဖန္ ကူတို ့တြင္စီးၿပီး ေအာက္ဘက္မွေငးေမာၾကည့္ရွု ့ၿခင္းမ်ားလည္း ၿပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Fukuokakenkitakyūshūshi Moji-ku Moji yamaguchikenshimonosekishi Mimosusogawa-chō

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  -

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  မီမိုစုဆိုဂဝပန္းၿခံတြင္ ခန္းမြန္းတံတားရွု ့ခင္းႏွင့္အတူ မီနာ့မိုဆိုေနာ့ေယာ္ရွိစြတ္နဲ တိုင္းအိရာေနာ့တိုမိုမိုရိ၏ရုပ္တုမ်ား၊ အေၿမွာက္အတုမ်ားလည္း ေတြ ့ႏိုင္ပါသည္။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR (Monjikōဘူတာ)မွ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ပ်မ္းမွ် ၂ မိနစ္

  JR (Shimonosekiဘူတာ) မွ ဘတ္စ္စီးပါ၊ Mimosusokawa တြင္ ဆင္းပါ ( ၁၂ မိနစ္)

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ခန္းမြန္းခိုင္းကေရာ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၉~၁၀လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္