တိုဂခ်ိရန္းပိုး
တိုဂခ်ိရန္းပိုး
တိုဂခ်ိရန္းပိုး
တိုဂခ်ိရန္းပိုး
တိုဂခ်ိရန္းပိုး
တိုဂခ်ိရန္းပိုး တိုဂခ်ိရန္းပိုး တိုဂခ်ိရန္းပိုး တိုဂခ်ိရန္းပိုး တိုဂခ်ိရန္းပိုး

ဆယ္လပိုင္း ညေန

လွုပ္ရွားေသာမီးေတာင္ၿဖစ္ေသာ တိုဂခ်ိဒခဲသည္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ မ်ားစြာေသာမီးေတာင္ေပါက္မ်ားရွိၿပီး ယခုလည္း မီးေတာင္လွုပ္ရွားမွုမ်ားရွိပါသည္။ ေတာင္ဧရိယာတစ္ခုလံုး၏ထူးၿခားခ်က္အေနၿဖင့္ ပန္းခင္းနည္းၿပီး မီးေတာင္ၿပာမ်ားဖံုးအုပ္ေနသည္ကမ်ားသည့္အတြက္ ေၿခာက္ေသြ ့ေနေသာအေနအထားက ပိုမိုၿမင္ေတြ ့ရပါသည္။ ေဆာင္းရာသီတြင္ စကိတ္ေတာင္တက္ၿခင္းလည္း ၿပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Hokkaidō Kamikawa-gun Biei-chō shirogane

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.biei-hokkaido.jp/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  တိုးဂခ်ိဒခဲရွု ့ခင္းၾကည့္သည့္ေနရာမွ တိုးဂခ်ိရန္းပိုးကို ေငးေမာၾကည့္ရွု ့ႏိုင္ၿခင္းႏွင့္ ဟိုကိုင္းဒိုး၏လွပေသာ သဘာဝတရားမ်ားကိုလည္း ခံစားႏိုင္ပါသည္။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR(Bieiဘူတာ)မွ (Tokachidakeရွု ့ခင္းၾကည့္သည့္ေနရာအထိ) ပ်မ္းမွ် ၃၀ မိ

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

တိုဂခ်ိရန္းပိုး၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၂~၃လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္