အဆဟိယာမတိရိစၦာန္ရံု
အဆဟိယာမတိရိစၦာန္ရံု
အဆဟိယာမတိရိစၦာန္ရံု
အဆဟိယာမတိရိစၦာန္ရံု
အဆဟိယာမတိရိစၦာန္ရံု အဆဟိယာမတိရိစၦာန္ရံု အဆဟိယာမတိရိစၦာန္ရံု အဆဟိယာမတိရိစၦာန္ရံု

တစ္လပိုင္း

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေၿမာက္ဘက္အစြန္းတြင္ရွိေသာ တိရိစၦာန္ရံု။ ဂ်ပန္ရွိတိရိစၦာန္ရံုမ်ားတြင္ သာမန္ရွိေနေသာ တိရိစၦာန္မ်ား၏ေနထိုင္မဳွပံုစံမ်ားကို ၿပသမွုတြင္ အာရံုစိုက္ထားေသာ (သတ္မွတ္ပံုစံၿဖင့္ၿပသၿခင္း) မဟုတ္ဘဲ၊ တိရိစၱာန္မ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာေနရာကို ၿပဳလုပ္ေပးၿပီး တိရိစၦာန္မ်ားအား မူလေတာထဲတြင္ေနထိုင္သည့္ ေနထိုင္နည္း လွုပ္ရွားမွဳမ်ားကို ၿပသသည့္ ( လွုပ္ရွားမွဳၿပသၿခင္း)ဟုဆိုေသာ နည္းလမ္းၿဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအရ ထင္ရွားပါသည္။ ေၿမာက္ဝင္ရိုးစြန္းမွ ဝက္ဝံမ်ားလည္း ၿမင္ေတြ ့ႏိုင္ေသာ ( ေၿမာက္ဝင္ရိုးစြန္းဝက္ဝံၿပတိုက္)မ်ားလည္း ၾကည့္ရွု ့စရာအလြန္စံုလင္လွပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Hokkaidōasahikawashi Higashiasahikawachōkuranuma

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  လူၾကီး (အထက္တန္းေက်ာင္းသားႏွင့္အထက္ ) ၈၂၀ ယန္း

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ဧၿပီလကုန္ မွ ႏိုဝင္ဘာလဆန္း ၉ း ၃၀ မွ ၁၆ း ၃၀(၁၆ း၀၀အထိ ဝင္ႏိုင္ပါသည္)
  ႏိုဝင္ဘာလကုန္မွ ဧၿပီလဆန္း ၁၀ း ၃၀ မွ ၁၅ း ၃၀ (၁၅ း ၀၀ အထိ ဝင္ႏိုင္ပါသည္)

 • ပိတ္ရက္

  ဧၿပီလအလယ္၊ ႏိုဝင္ဘာလအလယ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္မွ ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www5.city.asahikawa.hokkaido.jp...

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  ေႏြရာသီထက္ ေဆာင္းရာသီသည္ လူနည္းၿပီး ေဆာင္းရာသီတြင္ ပင္ဂြင္းမ်ားလမ္းေလွ်ာက္ၿခင္းလည္း ၿမင္ေတြ ့ႏိုင္ပါသည္။ JR ဟိုကိုင္းဒိုးမွ အထူးအၿမန+၊ဘတ္စ္ သို ့မဟုတ္ တကၠစီ+ဝင္ေၾကးလက္မွတ္ပါ ၿပင္ဆင္ေရာင္းခ်ေပးေနပါသည္။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR(Asahikawaဘူတာ)မွ Asahikawaလွ်ပ္စစ္လိုင္းဘတ္စ္ (Asahikawaတိရိစၱာန္ရံုလိုင္း ၄၁ ၄၂ ၄၇ )ကို စီးပါ၊ (Asahikawaတိရိစၦာန္ရံု) တြင္ ဆင္းပါ (ပ်မ္းမွ် ၄၀ မိနစ္)

  (Asahikawaလဆိပ္) မွ Asahikawaလွ်ပ္စစ္လိုင္းဘတ္စ္Asahikawaတိရိစၦာန္ရံုသို ့သြားေသာ ( ပ်မ္းမွ် ၃၀ မိနစ္)

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

အဆဟိယာမတိရိစၦာန္ရံု၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၂~၃လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္