ဖုရာေနာ့
ဖုရာေနာ့
ဖုရာေနာ့
ဖုရာေနာ့ ဖုရာေနာ့ ဖုရာေနာ့

ခုႏွစ္လပိုင္း

ကီးမားက်ယ္ၿပန္ ့ေသာလာဗန္ဒါပန္းခင္းၾကီးၿဖင့္ နာမည္ၾကီးလူသိမ်ားပါသည္။ လန္းဆန္းေသာ ခရမ္းေရာင္သည္ ေတာင္ကုန္းတစ္ခုလံုးကို ဖံုးအုပ္ထားေသာပံုစံသည္ လြန္စြာလွပသည္။ လာဗန္ဒါရာသီတစ္ခုတည္းသာမက ေဆာင္းဦးတြင္ မိုမိဂ်ိ၊ ေဆာင္းရာသီတြင္ တစ္ခြင္တစ္ၿပင္လံုးကို က်ယ္ၿပန္စြာေရႊေရာင္ကမၻာအၿဖစ္လည္း ခံစားႏိုင္ၿပီး ရာသီေလးခုလံုးတြင္ လွပေသာအေနအထားမ်ားၿဖင့္ ၿပည့္ဝေနေသာ ေတာင္ကုန္း။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.furanotourism.com/en/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  ခုႏွစ္လပိုင္း, ရွစ္လပိုင္း

 • အဓိကအခ်က္

  ဒိုးဖုရာ့ေနာ့ ေႏြရာသီအသြင္အၿပင္ကို လာဗန္ဒါပန္းဟု ထင္ၾကမည္ၿဖစ္ေသာ္လည္း တကယ္ေတာ့ ေနၾကာပန္းမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ဇူလိုင္လတြင္ လာဗန္ဒါကို ခံစားခဲ့ပါက ေနာက္လတြင္ ေနၾကာပန္းမ်ားလည္း ခံစားႏိုင္ပါသည္။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR(Furanoဘူတာ) တြင္ ဆင္းပါ။

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ဖုရာေနာ့၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၂~၃လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္