တဲအုရိတိုး
တဲအုရိတိုး
တဲအုရိတိုး
တဲအုရိတိုး
တဲအုရိတိုး တဲအုရိတိုး တဲအုရိတိုး တဲအုရိတိုး

ရွစ္လပိုင္း

ဟိုကိုင္းဒိုး ဟဘိုေရာကိုးဆိပ္ကမ္း၏ အေနာက္ဘက္ ၃၀ ကီလိုမီတာတြင္ ရွိေသာ ဂ်ပန္ပင္လယ္တြင္ ရွိေနေသာ အက်ယ္ ၁၅ ကီလိုမီတာရွိေသာ ကၽြန္း။ အုတိုအုဌက္ကမၻာ၏ မ်ိဳးပြားေနထိုင္ရာေနရာၿဖစ္ၿပီး ေနဝင္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ငါးမ်ားကို ကိုက္ခဲထားေသာ အုတိုအုသည္ ရွု ့ခင္းသာစခန္းအနီးတစ္ဝိုက္ႏွင့္ အသိုက္ကုိၿပန္ေသာပံုစံမ်ားကိုလည္း ညေနခင္းရွု့ခင္းမ်ားအၿဖစ္ၾကည့္ရွု ့ႏိုင္မည္မွာ ဒီကၽြန္းတစ္ခုတည္းၿဖစ္ပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Haboro-cho, Tomamae-gun, Hokkaido Dai-ichi Akami Tadashiura (Haboro-cho venue / selling office branch)

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  -

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  ပတ္ဝန္းက်င္ပင္လယ္ဧရိယာတြင္ ၾကည့္ရွု ့ႏိုင္ေသာအရာမ်ားအပါအဝင္ ၂၇၄ မ်ိဳးစိတ္ေပါင္းရွိေသာ ဌက္အမ်ိဳးအစားမ်ား ရွင္သန္ေနထိုင္ပါသည္။ ဌက္မ်ား၏အလွဆံုးအခ်ိန္ကို ၿမင္ရသည့္အခ်ိန္မွာ မတ္လ ဟု ဆိုၾကပါသည္။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Haboro Shinကူတို ့ဆိပ္မွ ကူတို ororionးတြင္ စီးပါ ( ၉၅ မိနစ္)
  Kōsoku-sen-san rai nā ၂ ( ၆၀ မိနစ္)

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

တဲအုရိတိုး၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၂~၃လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္