မုေရာဒိုး
မုေရာဒိုး
မုေရာဒိုး
မုေရာဒိုး
မုေရာဒိုး မုေရာဒိုး မုေရာဒိုး မုေရာဒိုး

ရွစ္လပိုင္း

မုေရာဒိုးဆိုသည္မွာ ၿပီးဆံုးသည့္သူမ်ားနားခိုၿခင္း ဆုေတာင္းၿခင္းမ်ားၿပဳလုပ္ေသာေနရာ။ တိုယာမခရိုင္တြင္ရွိေသာ တတဲယာမဒိုးသည္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာၿပင္အထက္ ၂၄၅၀ မီတာတြင္ရွိသည္။ အနီးဆံုးၿဖစ္ေသာ ( တတဲယာမမုေရာဒိုးဘူတာ) သည္ (ဂ်ပန္တြင္ အၿမင့္ဆံုးေနရာဘူတာအေနၿဖင့္ လူသိမ်ားၾကပါသည္။ တတဲယာမ ေတာင္သံုးေတာင္ကို အစထားၿပီး ၃၀၀၀မီတာခန္ ့ရွိေသာ ေတာင္မ်ားကို လည္း ၾကည့္ရွု ့ႏိုင္ၿပီး ေပါေ့ပါ့ပါးပါးလမ္းေလွ်ာက္ၿခင္းမ်ားလည္း လုပ္ႏိုင္ၿပီး ေတာင္တက္ၿခင္းမ်ားလည္း ရွိပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  မုေရာဒိုးဆိုသည္မွာ ၿပီးဆံုးသည့္သူမ်ားနားခိုၿခင္း ဆုေတာင္းၿခင္းမ်ားၿပဳလုပ္ေသာေနရာ။ တိုယာမခရိုင္တြင္ရွိေသာ တတဲယာမဒိုးသည္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာၿပင္အထက္ ၂၄၅၀ မီတာတြင္ရွိသည္။ အနီးဆံုးၿဖစ္ေသာ ( တတဲယာမမုေရာဒိုးဘူတာ) သည္ (ဂ်ပန္တြင္ အၿမင့္ဆံုးေနရာဘူတာအေနၿဖင့္ လူသိမ်ားၾကပါသည္။ တတဲယာမ ေတာင္သံုးေတာင္ကို အစထားၿပီး ၃၀၀၀မီတာခန္ ့ရွိေသာ ေတာင္မ်ားကို လည္း ၾကည့္ရွု ့ႏိုင္ၿပီး ေပါေ့ပါ့ပါးပါးလမ္းေလွ်ာက္ၿခင္းမ်ားလည္း လုပ္ႏိုင္ၿပီး ေတာင္တက္ၿခင္းမ်ားလည္း ရွိပါသည္။

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.welcome.wakkanai.hokkaido.j...

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  ငါးလပိုင္း, ေျခာက္လပိုင္း, ခုႏွစ္လပိုင္း, ရွစ္လပိုင္း, ကိုးလပိုင္း, ဆယ္လပိုင္း

 • အဓိကအခ်က္

  ဇြန္လမွ ၾသဂုတ္လသည္ တကယာမသစ္ပင္မ်ား စက္တင္ဘာလမွ ေအာက္တိုဘာလသည္ မိုမိဂ်ိ

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR (Toyamaဘူတာ) မွ Toyamaသို ့သြားေသာရထားလိုင္းကို ေၿပာင္းစီးၿပီး ( Tateyamaဘူတာ) တြင္ဆင္းပါက ( ၅၅ မိနစ္)
  ၊ေကဘဲလ္ကားတြင္စီးပါ၊ (Bijodairaဘူတာ) တြင္ဆင္းပါ ( ၇ မိနစ္) ၊ ( Bijodairaဘူတာ) မွ လြင္ၿပင္ဘတ္စ္ကို စီးပါ ( Murodōဘူတာ) တြင္ဆင္းပါ ( ၆၀ မိနစ္)

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

မုေရာဒိုး၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁၁~၁၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္