ခ်ဳရိရဲတိုက္
ခ်ဳရိရဲတိုက္
ခ်ဳရိရဲတိုက္
ခ်ဳရိရဲတိုက္
ခ်ဳရိရဲတိုက္ ခ်ဳရိရဲတိုက္ ခ်ဳရိရဲတိုက္ ခ်ဳရိရဲတိုက္

ကိုးလပိုင္း

၁၄၂၉ ခုႏွစ္မွ ၁၈၇၉ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၄၅၀ခန္ ့၊ဘုရင္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာႏိုင္ငံ၊ ရယူးကယူးဘုရင္မင္းၿမတ္လက္ထက္ကတည္းက က်န္ရစ္ခဲ့ေသာအမည္ၿဖစ္ၿပီး ရယူကယူးဘုရင္မင္းဆက္၏ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားစြာဖြံ ့ၿဖိဳးမွဳမ်ားစြာ ရွိေနေသာ သေကၤတ။ ၂၀၀၀ခုႏွစ္တြင္ (ရယူကယူးဘုရင္၏ရဲတိုက္ႏွင့္တကြ ဆက္စပ္ေနေသာ အေမြအႏွစ္ေနရာ) အေနၿဖင့္ အေမြအႏွစ္အၿဖစ္က်န္ရစ္ေနပါသည္။ နဟၿမိဳ ့ကို ၿမင္ႏိုင္ေသာ စင္ၿမင္လည္းရွိၿပီး ၿမင့္ၿမတ္ေသာရာတစ္ခုအေနၿဖင့္ တည္ရွိေနခဲ့ပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Okinawaken'nahashi Shurikinjō-chō 1 - 2

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  ပံုမွန္ (၂၀ဦးမၿပည့္ပါက) ၈၂၀ ယန္း
  လူငယ္ (အထက္တန္းေက်ာင္းသား) ၆၂၀ ယန္း
  ကေလး (မူလတန္း၊အလယ္တန္း ) ၃၁၀ ယန္း
  အသက္ ၆ႏွစ္ေအာက္ အခမဲ့

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  အခမဲ့ကာလ
  ဧၿပီ မွ ဇြန္၊ ေအာက္တိုဘာ မွ ႏိုဝင္ဘာ ၈ း ၀၀ မွ ၁၉ း ၃၀
  ဇူလိုင္ မွ စက္တင္ဘာ ၈ း ၀၀ မွ ၂၀ း ၃၀
  ဒီဇင္ဘာ မွ မတ္ ၈ း ၀၀ မွ ၁၈ း၃၀
  အခေၾကးေငြေပးရသည့္ကာလ
  ဧၿပီ မွ ဇြန္ ၊ ေအာက္တိုဘာ မွ ႏိုဝင္ဘာ ၈ း ၀၀ မွ ၁၉ း ၃၀
  ဇူလိုင္ မွ စက္တင္ဘာ ၈ း ၀၀ မွ ၂၀ း ၀၀
  ဒီဇင္ဘာ မွ မတ္ ၈ း ၀၀ မွ ၁၈ း၀၀
  ဝင္ေၾကးလက္မွတ္ဝယ္ယူၿခင္းပိတ္ခ်ိန္သည္ ရဲတိုက္ပိတ္ခ်ိန္မတိုင္မွီ မိနစ္ ၃၀

 • ပိတ္ရက္

  ဇူလိုင္လ ပထမဆံုး ဗုဒၶဟူးေန ့ႏွင့္ ထိုေနာက္ေန ့

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://oki-park.jp/shurijo/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  ေႏြရာသီတြင္ မုန္တိုင္းမ်ားက်ေရာက္မွုမ်ားသည့္အတြက္ သတိထားရန္လိုအပ္ပါသည္။ အေမရိကန္ေဒၚလာ အသံုးၿပဳႏိုင္ပါသည္။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  ၿမိဳ့တြင္းလိုင္း အမွတ္ ( ၁၊ ၁၄၊၁၇)၊ ၿမိဳ ့ၿပင္လိုင္း အမွတ္ (၄၆) ကိုစီးႏိုင္ၿပီး၊ (Shurijōရဲတိုက္ပန္းၿခံဝင္ေပါက္) တြင္ ဆင္းၿပီး လမ္းေလွ်ာက္ပါက ၅ မိနစ္ခန္ ့ၿဖင့္ ခန္းနားသည့္ဂိတ္ေပါက္သို ့ေရာက္ရွိႏိုင္ပါသည္။

  Nahaေလဆိပ္ဘူတာမွ (ယူအိလိုင္း) ကိုစီးပါ၊ (shuriဘူတာ)တြင္ဆင္းပါ၊ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ၁၅ မိနစ္ၿဖင့္ ခမ္းနားေသာဂိတ္ေပါက္ကို ေရာက္ရွိပါမည္။

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ခ်ဳရိရဲတိုက္၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၅~၆လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္