ခ်ဳရိရဲတိုက္
ခ်ဳရိရဲတိုက္
ခ်ဳရိရဲတိုက္
ခ်ဳရိရဲတိုက္
ခ်ဳရိရဲတိုက္ ခ်ဳရိရဲတိုက္ ခ်ဳရိရဲတိုက္ ခ်ဳရိရဲတိုက္

ဆယ့္တစ္လပိုင္း ည

၁၄၂၉ ခုႏွစ္မွ ၁၈၇၉ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၄၅၀ခန္ ့၊ဘုရင္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာႏိုင္ငံ၊ ရယူးကယူးဘုရင္မင္းၿမတ္လက္ထက္ကတည္းက က်န္ရစ္ခဲ့ေသာအမည္ၿဖစ္ၿပီး ရယူကယူးဘုရင္မင္းဆက္၏ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားစြာဖြံ ့ၿဖိဳးမွဳမ်ားစြာ ရွိေနေသာ သေကၤတ။ ၂၀၀၀ခုႏွစ္တြင္ (ရယူကယူးဘုရင္၏ရဲတိုက္ႏွင့္တကြ ဆက္စပ္ေနေသာ အေမြအႏွစ္ေနရာ) အေနၿဖင့္ အေမြအႏွစ္အၿဖစ္က်န္ရစ္ေနပါသည္။ နဟၿမိဳ ့ကို ၿမင္ႏိုင္ေသာ စင္ၿမင္လည္းရွိၿပီး ၿမင့္ၿမတ္ေသာရာတစ္ခုအေနၿဖင့္ တည္ရွိေနခဲ့ပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Okinawaken'nahashi Shurikinjō-chō 1 - 2

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  ပံုမွန္ (၂၀ဦးမၿပည့္ပါက) ၈၂၀ ယန္း
  လူငယ္ (အထက္တန္းေက်ာင္းသား) ၆၂၀ ယန္း
  ကေလး (မူလတန္း၊အလယ္တန္း ) ၃၁၀ ယန္း
  အသက္ ၆ႏွစ္ေအာက္ အခမဲ့

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  အခမဲ့ကာလ
  ဧၿပီ မွ ဇြန္၊ ေအာက္တိုဘာ မွ ႏိုဝင္ဘာ ၈ း ၀၀ မွ ၁၉ း ၃၀
  ဇူလိုင္ မွ စက္တင္ဘာ ၈ း ၀၀ မွ ၂၀ း ၃၀
  ဒီဇင္ဘာ မွ မတ္ ၈ း ၀၀ မွ ၁၈ း၃၀
  အခေၾကးေငြေပးရသည့္ကာလ
  ဧၿပီ မွ ဇြန္ ၊ ေအာက္တိုဘာ မွ ႏိုဝင္ဘာ ၈ း ၀၀ မွ ၁၉ း ၃၀
  ဇူလိုင္ မွ စက္တင္ဘာ ၈ း ၀၀ မွ ၂၀ း ၀၀
  ဒီဇင္ဘာ မွ မတ္ ၈ း ၀၀ မွ ၁၈ း၀၀
  ဝင္ေၾကးလက္မွတ္ဝယ္ယူၿခင္းပိတ္ခ်ိန္သည္ ရဲတိုက္ပိတ္ခ်ိန္မတိုင္မွီ မိနစ္ ၃၀

 • ပိတ္ရက္

  ဇူလိုင္လ ပထမဆံုး ဗုဒၶဟူးေန ့ႏွင့္ ထိုေနာက္ေန ့

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://oki-park.jp/shurijo/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  ေႏြရာသီတြင္ မုန္တိုင္းမ်ားက်ေရာက္မွုမ်ားသည့္အတြက္ သတိထားရန္လိုအပ္ပါသည္။ အေမရိကန္ေဒၚလာ အသံုးၿပဳႏိုင္ပါသည္။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  ၿမိဳ့တြင္းလိုင္း အမွတ္ ( ၁၊ ၁၄၊၁၇)၊ ၿမိဳ ့ၿပင္လိုင္း အမွတ္ (၄၆) ကိုစီးႏိုင္ၿပီး၊ (Shurijōရဲတိုက္ပန္းၿခံဝင္ေပါက္) တြင္ ဆင္းၿပီး လမ္းေလွ်ာက္ပါက ၅ မိနစ္ခန္ ့ၿဖင့္ ခန္းနားသည့္ဂိတ္ေပါက္သို ့ေရာက္ရွိႏိုင္ပါသည္။

  Nahaေလဆိပ္ဘူတာမွ (ယူအိလိုင္း) ကိုစီးပါ၊ (shuriဘူတာ)တြင္ဆင္းပါ၊ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ၁၅ မိနစ္ၿဖင့္ ခမ္းနားေသာဂိတ္ေပါက္ကို ေရာက္ရွိပါမည္။

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ခ်ဳရိရဲတိုက္၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁၁~၁၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္