ခုရရွိခိဘိခန္ခ်ိခု
ခုရရွိခိဘိခန္ခ်ိခု
ခုရရွိခိဘိခန္ခ်ိခု
ခုရရွိခိဘိခန္ခ်ိခု
ခုရရွိခိဘိခန္ခ်ိခု
ခုရရွိခိဘိခန္ခ်ိခု ခုရရွိခိဘိခန္ခ်ိခု ခုရရွိခိဘိခန္ခ်ိခု ခုရရွိခိဘိခန္ခ်ိခု ခုရရွိခိဘိခန္ခ်ိခု

ေျခာက္လပိုင္း

အဲဒိုေခတ္ အစိုးရတိုက္ရိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ေဒသျဖစ္ျပီး ( တန္းရိေရာ ) အျဖစ္ ေကာင္းစားခဲ့တဲ့ ခုရရွိခိ ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ နဲ ့ဥေရာပ ေပါင္းစပ္ေနတဲ့ ေရွးက်ျပီးတည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းတဲ့ အာရံုခံစားမွုကို ခံစားရပါတယ္။ အဲဒီေခတ္ခါက အေဆာက္အဦးေတြကို ျမိဳ ့စဥ္တန္းအေနျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထားျပီး ေနထိုင္စားေသာက္တဲ့ေနရာအျဖစ္ အသံုးျပဳေနၾကပါတယ္။ အရမ္းကို စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတဲ့ျမိဳ ့ျဖစ္ပါတယ္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Okayamakenkurashikishi chūō 1

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.kurashiki-tabi.jp/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  ေစ်းဝယ္ဖို ့နဲ ့စားေသာက္ဖို ့ေနရာေတြ မ်ားစြာရွိတယ္။ အနီးနားမွာ အိုးဟာရအနုပညာျပတိုက္လည္း ရွိတယ္။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR (Kurashikiဘူတာ ) မွ ၁၂ - ၁၃ မိနစ္ခန္ ့လမ္းေလွ်ာက္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ခုရရွိခိဘိခန္ခ်ိခု၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၉~၁၀လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္