တတဲယာမခုေရာဘဲအရြန္းပန္းရုတို
တတဲယာမခုေရာဘဲအရြန္းပန္းရုတို
တတဲယာမခုေရာဘဲအရြန္းပန္းရုတို
တတဲယာမခုေရာဘဲအရြန္းပန္းရုတို
တတဲယာမခုေရာဘဲအရြန္းပန္းရုတို တတဲယာမခုေရာဘဲအရြန္းပန္းရုတို တတဲယာမခုေရာဘဲအရြန္းပန္းရုတို တတဲယာမခုေရာဘဲအရြန္းပန္းရုတို

ေလးလပိုင္း

ဧၿပီလကုန္မွ ေမလဆန္းအထိ ( ႏွင္းနံရံ) ထဲတြင္လမ္းေလွ်ာက္ႏိုင္သည့္အတြက္ လူၾကိဳက္မ်ားေသာ ေနရာ။ နံရံအၿမင့္ ၁၀ မီတာအထက္ရွိၿပီး ၂၀ မီတာအထိ ရွိေနေသာေနရာမ်ားလည္း ရွိပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Toyamaken Nakanīkawa-gun Tateyama-chō senju gahara

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  ဒီဇင္ဘာ မွ ဧၿပီလအထိ ပိတ္ပါသည္။

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  https://www.alpen-route.com/en/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  ေလးလပိုင္း, ငါးလပိုင္း

 • အဓိကအခ်က္

  အရုပိန္းရုဒို၏ ရထားလိုင္းတစ္ခုလံုးဖြင့္လွစ္လိုက္ၿပီးေနာက္ ဧၿပီလ ၁၆ ရက္ေလာက္မွ ဇြန္လ ကုန္အထိ ( ႏွင္းေတာင္ၾကားလမ္းေလွ်ာက္ၿခင္း) ကို က်င္းပၿပီး ၾကီးမားမ်ားၿပားေသာႏွင့္ စၾကၤန္ကို လမ္းေလွ်ာက္ႏိုင္ပါသည္။ ေရကိုကာကြယ္ေပးေသာ ေတာင္တက္ဖိနပ္မ်ား လည္ရွည္ဖိနပ္မ်ား လိုအပ္ပါသည္။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR (Toyamaဘူတာ) မွ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ၉ မိနစ္၊ ရထားလိုင္း ( တိုယာမဘူတာ) မွ တိုယာမေဒသရထားလိုင္းတြင္ စီးၿပီး ( ၁နာရီၾကာ) (တခ်ိယာမဘူတာ)တြင္ဆင္းပါ။

  JR (Naganoဘူတာ) မွ အထူးအၿမန္ဝိုက္ၿဗဴး(shinano) ကို စီးပါ ( ပ်မ္းမွ် ၅၀ မိနစ္) (Matsumotoဘူတာ) တြင္ အိုအိုအိတိုလိုင္းတြင္ ယာဥ္ေၿပာင္းစီးၿပီး ( shinanooomachi) တြင္ ဆင္းပါ ( ပ်မ္းမွ် ၅၅ မိနစ္)၊ အရုပိကိုဘတ္စ္ ၊ ခိတအရုပုဆုဘတ္စ္အိုးဂီဇဝလိုင္းကို စီးပါ ( ပ်မ္းမွ် ၄၀ မိနစ္) (Ōgisawaဘူတာ) တြင္ဆင္းပါက ခ်က္ခ်င္း

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

တတဲယာမခုေရာဘဲအရြန္းပန္းရုတို၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁၁~၁၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္