မီခုရာဂ်ိမေနာ့မိနမိဟန္းတိုး ေဝလငါး
မီခုရာဂ်ိမေနာ့မိနမိဟန္းတိုး ေဝလငါး
မီခုရာဂ်ိမေနာ့မိနမိဟန္းတိုး ေဝလငါး
မီခုရာဂ်ိမေနာ့မိနမိဟန္းတိုး ေဝလငါး
မီခုရာဂ်ိမေနာ့မိနမိဟန္းတိုး ေဝလငါး
မီခုရာဂ်ိမေနာ့မိနမိဟန္းတိုး ေဝလငါး မီခုရာဂ်ိမေနာ့မိနမိဟန္းတိုး ေဝလငါး မီခုရာဂ်ိမေနာ့မိနမိဟန္းတိုး ေဝလငါး မီခုရာဂ်ိမေနာ့မိနမိဟန္းတိုး ေဝလငါး မီခုရာဂ်ိမေနာ့မိနမိဟန္းတိုး ေဝလငါး

တိုက်ိဳတြင္ ပင္လယ္ေဝလငါးရွိပါသည္ ဟု ဆိုေသ္ာလည္း တိုက်ိဳမွ သေဘၤာၿဖင့္ ၆ နာရီခြဲခန္ ့ၾကာေသာ မိခုရာဂ်ိမဟုဆိုသည့္ ကၽြန္းတစ္ဝိုက္မွလာေသာ စကားၿဖစ္ပါသည္။ ပင္လယ္ေဝလငါးႏွင့္ ေရကူၿခင္းခရီးစဥ္သည္ လူၾကိဳက္မ်ားေသာ သဘာဝေဂဟစနစ္လည္ပတ္ရာေနရာၿဖစ္ေနပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  ေဒၚဖင္လ္ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ဒီဇင္ဘာလ မွ မတ္လတြင္ ပိတ္ပါသည္။

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://mikura-isle.com/?page_id=232

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  ေလးလပိုင္း, ငါးလပိုင္း, ေျခာက္လပိုင္း, ခုႏွစ္လပိုင္း, ရွစ္လပိုင္း, ကိုးလပိုင္း, ဆယ္လပိုင္း, ဆယ့္တစ္လပိုင္း

 • အဓိကအခ်က္

  နာမည္ၾကီးထင္ရွားေသာ ေဒၚလ္ဖင္စုအိမုသည္ တစ္ရက္တြင္ ၁၃ ေယာက္အထိ၊ ၾကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္းၿခင္း သည္ ၂ ပတ္ၾကိဳတင္ကာ လုပ္ေဆာင္ရသည့္အတြက္ ၾကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္းရန္ မေမ့ပါနဲ ့။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Takeshiba sanbashi မွHashimaru တြင္စီးပါ၊ (Mikurajima') တြင္ကူတို ့မွ ဆင္းပါ

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

မီခုရာဂ်ိမေနာ့မိနမိဟန္းတိုး ေဝလငါး၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁၁~၁၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္