ခစြတ္ရာဟမ
ခစြတ္ရာဟမ
ခစြတ္ရာဟမ
ခစြတ္ရာဟမ
ခစြတ္ရာဟမ ခစြတ္ရာဟမ ခစြတ္ရာဟမ ခစြတ္ရာဟမ

ရွစ္လပိုင္း

ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ လူၾကိဳက္မ်ားေသာ ဘခုမစြတ္၏ ရွိရွိ ဆကမိုတိုရေယာအုမ (၁၈၃၅ -၁၈၆၇ ႏွစ္)၏ ရုပ္တုရွိပါသည္။ ဆကမိုတိုရေယာအုမသည္ ဇာတ္ကားထဲတြင္ပါသည့္အတြက္ ရိုက္ကူးေရးေနရာကို ၾကည့္ရန္လာေရာက္လည္႔ပတ္ၾကသူမ်ားလည္း မ်ားပါသည္။ ေလးကိုင္းပံုစံကမ္းေၿခသည္လွပၿပီး လ လွပေသာေနရာအၿဖစ္လည္း ထင္ရွားပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Kōchikenkōchishi Urato katsura hama

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.city.kochi.kochi.jp/life/5/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  ေဆာင္းဦးတြင္ (ခစြတ္ရာဟမလၾကည့္ပြဲ) ဟုေခၚၾကေသာ လၾကည့္ပြဲလည္း ရွိၿပီး လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ား၊ ေဒသခံမ်ားက လာေရာက္ၾကပါသည္။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR (Kōchiဘူတာ) မွ ကိုးခ်ိခရိုင္ ဘတ္စ္ ခစြတ္ရာဟမ တြင္ ဆင္းပါ။

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ခစြတ္ရာဟမ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၂~၃လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္