မစြတ္ဂဝေနာ့ဆာကူရာ
မစြတ္ဂဝေနာ့ဆာကူရာ
မစြတ္ဂဝေနာ့ဆာကူရာ
မစြတ္ဂဝေနာ့ဆာကူရာ
မစြတ္ဂဝေနာ့ဆာကူရာ မစြတ္ဂဝေနာ့ဆာကူရာ မစြတ္ဂဝေနာ့ဆာကူရာ မစြတ္ဂဝေနာ့ဆာကူရာ

ေလးလပိုင္း

ဆာကူရာပန္းပြင့္သည့္အခ်ိန္သည္ ဆာကူရာလွိုဏ္ဂူထဲကို သြားၿခင္း ( ပန္းၾကည့္ပြဲအေပ်ာ္စီးသေဘၤာ) သည္ ေၿပးဆြဲပါသည္။ သေဘၤာထဲတြင္ သေဘၤာအရာရွိမွ တိုယာမ၏သမိုင္းေၾကာင္းမ်ား မစြတ္ဂဝတစ္ဝိုက္၏ ၾကည့္ွရု ့ေလ့လာစရာမ်ားကို လိုက္လံၿပသပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  အေပ်ာ္စီးသေဘၤာလည္ပတ္သည့္အခ်ိန္
  ႔ံပံုမွန္ရက္ မနက္ ၉ း ၃၀ မွ ၁၇ း ၀၀
  စေန တနဂၤေႏြ မနက္ ၉ း ၀၀ မွ ၁၇ း ၃၀

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  -

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  သံုးလပိုင္း, ေလးလပိုင္း

 • အဓိကအခ်က္

  ဆာကူရာပန္းပြင့္သည့္အခ်ိန္သည္ တစ္ႏွစ္လံုးတြင္ထူးၿခားသည့္အတြက္ ဆာကူရာပန္းပြင့္မည့္ရက္ကို စံုစမ္းရန္လိုအပ္ပါသည္။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR (Toyamaဘူတာ) မွ ပ်မ္းမွ် ၁၀ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

မစြတ္ဂဝေနာ့ဆာကူရာ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁~၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္