ေဂ်ာဆန္းဂ်ိဒိုးအိုးရိ
ေဂ်ာဆန္းဂ်ိဒိုးအိုးရိ

ဆယ့္ႏွစ္လပိုင္း

(အလင္းေရာင္ထြန္းလင္းၿခင္း) သည္ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ၿပည္သူေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားေၾကာင့္ စတင္ခဲ့ေသာ ေဆာင္းရာသီ၏အသြင္အၿပင္ၿဖစ္သည္။ ဒီဇင္ဘာလသည္ ေဂ်ာဆန္းဂ်ိဒိုးအိုးရီ၏ ခဲယခိအပင္တန္းမ်ားသည္ အလြန္လွပသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Miyagi ken sendaishiaobaku kokubuchō

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  မီးထြန္းသည့္အခ်ိန္မွာ ၁၇ း ၃၀ မွ ၂၃ း ၀၀
  ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ တစ္ခုတည္းသာလွ်င္ ၂၄ း ၀၀ အထိ ထြန္းပါသည္။

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  -

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  ဆယ့္ႏွစ္လပိုင္း

 • အဓိကအခ်က္

  ေႏြရာသီတြင္ အစိမ္းရင့္ေရာင္သစ္ရြက္မ်ားေအာက္တြင္ ( လွုပ္ရွားေနေသာတနဘတ)၊ ေဆာင္းဦးတြင္ အေရာင္အေသြးစံုလင္ေသာ သစ္ပင္မ်ားေအာက္တြင္ ( ေဂ်ာဆန္းဂ်ိလမ္းဂ်က္ပြဲေတာ္ဆန္းဒိုင္း) ကိုက်င္းပပါသည္။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  ေၿမေအာက္ရထား (Kōtōdaikōenပန္းၿခံဘူတာ)တြင္ဆင္းပါ။

  (Jōzenjidōriရပ္ကြက္ရံုးအေရွ ့) တြင္ ဆင္းပါ။

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ေဂ်ာဆန္းဂ်ိဒိုးအိုးရိ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁~၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္