ဆန္းဒိုင္းတနဘတပြဲ
ဆန္းဒိုင္းတနဘတပြဲ
ဆန္းဒိုင္းတနဘတပြဲ
ဆန္းဒိုင္းတနဘတပြဲ
ဆန္းဒိုင္းတနဘတပြဲ ဆန္းဒိုင္းတနဘတပြဲ ဆန္းဒိုင္းတနဘတပြဲ ဆန္းဒိုင္းတနဘတပြဲ

ရွစ္လပိုင္း

ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း လူႏွစ္သန္းကို ေက်ာ္လြန္ေသာ ဧည့္သည့္မ်ားလာေရာက္လည္ပတ္ၾကေသာ၊ ဂ်ပန္တြင္ နံပါတ္တစ္ တနဘတပြဲေတာ္။ အေရာင္အေသြးစံုလင္ေသာ ဂ်ပန္စကၠဴမ်ားကို သံုးထားေသာ လႊင့္တင္ထားေသာအရာမ်ား ၊ ခုစုဒမစေသာ စုစုေပါင္း သံုးေထာင္ခန္ ့ရွိေသာ ခန္းညားလွပေသာ တနဘတတန္ဆာဆင္ၿခင္းမ်ားၿဖင့္ ၿမိဳ့ကို အေရာင္အေသြးစံုလင္စြာၿဖစ္ေနပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္မွ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.sendaitanabata.com/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  ရွစ္လပိုင္း

 • အဓိကအခ်က္

  မီးပန္းပြဲ၊ ဂီတေဖ်ာေၿဖပြဲစေသာ တနဘတပြဲႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြေသာ အမ်ိဳးမိ်ဳးေသာ ပြဲမ်ားလည္းက်င္ပၾကပါသည္။ တဖန္ ပြဲေတာ္က်င္းပေသာေနရာထဲတြင္ ကို္ယ္တိုင္အေတြ ့အၾကံလုပ္ၾကည့္ေသာေကာ္နာလည္းရွိၿပီး မိမိကိုယ္တိုင္လည္း တန္ဆာဆင္သည့္အရာမ်ားကို ၿပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  sandaiဘူတာမွ လမ္းေလွ်ာက္ၿပီး လည္ပတ္ၾကည့္ရွု ့နိုင္ပါသည္။

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ဆန္းဒိုင္းတနဘတပြဲ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၆~၇လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္