ဆန္းႏိုင္းအိမရုယာမအိဆဲခိ
ဆန္းႏိုင္းအိမရုယာမအိဆဲခိ
ဆန္းႏိုင္းအိမရုယာမအိဆဲခိ
ဆန္းႏိုင္းအိမရုယာမအိဆဲခိ
ဆန္းႏိုင္းအိမရုယာမအိဆဲခိ ဆန္းႏိုင္းအိမရုယာမအိဆဲခိ ဆန္းႏိုင္းအိမရုယာမအိဆဲခိ ဆန္းႏိုင္းအိမရုယာမအိဆဲခိ

ဆယ္လပိုင္း

ပ်မ္းမွ်၅၅၀၀ မွ ၄၀၀ ခန္ ့မတိုင္ခင္ (ေဂ်ာမြန္းေခတ္)၏ ဂ်ပန္တြင္ အၿမင့္ဆံုးအိမ္ငယ္စုေလးမ်ားေနရာ။ အမ်ားၿပည္သူမ်ားအတြက္ ၿပသထားေသာ ဧရိယာသည္ ငါးေသာင္းစတုရန္းမီတာရွိၿပီး အေဆာက္အဦးေနရာ၊ အိမ္ရာ၊ မိုရိစုခ်ိ၊ အခ်င္း ၂ မီတာရွိေသာ တိုင္အေပါက္ ၆ ေနရာတန္းစီၿပီးရွိေနေသာ တူးေဖာ္ေတြ ့ရွိေသာတိုင္မ်ား အေဆာက္အဦးေနရာမ်ားကို ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္မွ ေမလ ၃၁ ရက္ ၉ း ၀၀ မွ ၁၇ း ၀၀
  ဇြန္လ ၁ ရက္ မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ ၉ း ၀၀ မွ ၁၈ း ၀၀ း ၀၀
  ပိတ္ခ်ိန္မတိုင္မီ မိနစ္၃၀ အထိ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

 • ပိတ္ရက္

  ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္ မွ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://sannaimaruyama.pref.aomori.jp/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  အေမြအႏွစ္ေနရာမ်ားတြင္ မွ်ားပစ္ၿခင္း၊ တူးေဖာ္ၿခင္းမ်ားကိုကိုယ္တိုင္လုပ္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR ( aomoriဘူတာ) မွ ၿမိဳ ့ဘတ္စ္လိုင္စင္စင္တာသို ့သြားေသာ ဘတ္စ္ ( San'naimaruyamaမအေမြအႏွစ္ေနရာ) တြင္ဆင္းပါ။

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ဆန္းႏိုင္းအိမရုယာမအိဆဲခိ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁၂~၁လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္