ခန္းေရာခုအန္း
ခန္းေရာခုအန္း
ခန္းေရာခုအန္း
ခန္းေရာခုအန္း
ခန္းေရာခုအန္း
ခန္းေရာခုအန္း
ခန္းေရာခုအန္း ခန္းေရာခုအန္း ခန္းေရာခုအန္း ခန္းေရာခုအန္း ခန္းေရာခုအန္း ခန္းေရာခုအန္း

ေျခာက္လပိုင္း

ဂ်ပန္တြင္ သံုးခုေသာပန္းၿခံမ်ားထဲမွ တစ္ခု။ ဆာကူရာ၊ေႏြရာသီအစ၊ မိုမိဂ်ိ ၊ေဆာင္းရွု့ခင္းမ်ား အသီးသီးကို လိုက္ေလ်ာညီေထြကာ မီးထြန္းညွိုၿခင္းမ်ားလည္း ရွိၿပီး ဂ်ပန္၏ရာသီေလးခုကို တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးေပ်ာ္ရြင္ႏိုင္ေသာေနရာ။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Ishikawakenkanazawashi kenrokumachi

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  လူၾကီး (၁၈ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ) ၃၁၀ ယန္း
  ကေလး ( ၆ ႏွစ္ႏွင့္အထက္) ၁၀၀ ယန္း

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  မတ္လ ၁ ရက္ မွ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ ၇ း ၀၀ မွ ၁၈ း ၀၀
  ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလကုန္ ၈ း ၀၀ မွ ၁၇ း ၀၀

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.pref.ishikawa.jp/siro-niwa/...

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  ေဖေဖာ္ဝါရီေနာက္ပိုင္းမွ မတ္လသည္ ႏွင္းမရွိေတာ့ေသာ္လည္း အပူခ်ိန္နည္းပါသည္။ ႏွင္းရွု ့ခင္းမ်ားကို ၾကည့္လိုက္ ရွု ့ခင္းမ်ားကို ခံစားလိုက္လုပ္ခ်င္သူမ်ားဆိုပါက ဒီဇင္ဘာလမွ ဇန္နဝါရီလ သို့ မဟုတ္ ေႏြဦးမွ ေဆာင္းဦးသည္ ေကာင္းမြန္ပါသည္။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Hokurikutetsudōလိုင္းဘ တ္စ္ (`kenrokuenshita) တြင္ဆင္းၿပီးေနာက္ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ၃ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ခန္းေရာခုအန္း၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၂~၃လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္