ဆိုးအြန္းကေရာ
ဆိုးအြန္းကေရာ
ဆိုးအြန္းကေရာ
ဆိုးအြန္းကေရာ
ဆိုးအြန္းကေရာ
ဆိုးအြန္းကေရာ ဆိုးအြန္းကေရာ ဆိုးအြန္းကေရာ ဆိုးအြန္းကေရာ ဆိုးအြန္းကေရာ

ေျခာက္လပိုင္း

ၿမဴမ်ားက်ေနေသာပံုစံသည္ လွ်ိဳဝွက္နက္နဲစြာ ဆိုးအြန္းကေရာသည္ ဟိုကိုင္းဒိုးခမိဂဝမခ်ိတြင္ရွိေသာ ေတာင္ၾကားေရတံခြန္။ ပ်မ္းမွ် ၂၄ ကီလိုမီတာရွိေသာ မတ္ေစာက္ေသာကမ္းပါနံရံမ်ား ဆက္တိုက္ရွိေနၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေရပူစမ္းမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ မိုမိဂ်ိရာသီသည္ အထူးလွပသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Hokkaidō Kamikawa-gun Kamikawa-chō Sōunkyō

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.sounkyo.net/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  ေဆာင္းရာသီတြင္ ေရမ်ားက်ဆင္းေနရာမွာၿဖစ္ေနေသာ ေရခဲေက်ာက္စက္ပန္းဆြဲမ်ား၊ ေရခဲလွိုဏ္ဂူ၊ ေရခဲတံုးမ်ား စသည့္ၿပသထားေသာ (ေရခဲပြဲေတာ္) မ်ားလည္း က်င္းပပါသည္။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JRSekihokuhonsenလိုင္း ( Kamikawaဘူတာ) မွ ဒိုးဟိုခုဘတ္စ္ ဆိုးအြန္းကေရာလိုင္းဘတ္စ္ကိုစီးၿပီး ဂိတ္ဆံုးတြင္ဆင္းၿပီး (Sōunkyō) တြင္ဆင္းပါ ( ပ်မ္းမွ် ၃၅ မိနစ္)
  JR (Asahikawaဘူတာ) မွ ဒိုးဟိုခုဘတ္စ္ ၊ဆိုးအြန္းကေရာ ၊ ခမဂဝဘတ္စ္ကို စီးပါး ဂိတ္ဆံုး ( Sōunkyō)တြင္ ဆင္းပါ ( ပ်မ္းမွ် ၁၁၀ မိနစ္)

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ဆိုးအြန္းကေရာ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁၁~၁၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္