မိုနဲေနာ့နိဝ
မိုနဲေနာ့နိဝ
မိုနဲေနာ့နိဝ
မိုနဲေနာ့နိဝ မိုနဲေနာ့နိဝ မိုနဲေနာ့နိဝ

ခုႏွစ္လပိုင္း

မိုနဲ ဟုဆိုပါက ဆီေဆးပန္းခ်ီကားမ်ားကို ကိုယ္စားၿပဳေသာ ၿပင္သစ္ပန္းခ်ီဆရာ။ ထိုမိုနဲ၏ပန္းၿခံကို ၿပန္လည္ပံုေဖာ္ထားၿခင္းက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ကိုးခ်ိတြင္ရွိပါသည္ မိုနဲသည္ ၄၃ႏွစ္အရြယ္မွ ေနထိုင္ခဲ့ေသာအိမ္တြင္ ပန္းခ်ီဆြဲၿခင္းမ်ားအၿပင္ စိတ္ေပါ့ပါးစြာ ပန္းၿခံအလုပ္မ်ားကို လုပ္ေနခဲ့ပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Kōchi ken Aki-gun Kitagawa-mura Notomokō 1100

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  လူၾကီး (အထက္တန္းႏွင့္အထက္ ) 730 ယန္း
  ကေလး (မူလတန္း အလယ္တန္း) 310 ယန္း

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ၁၀ း ၀၀ မွ ၁၇ း ၀၀

 • ပိတ္ရက္

  အပတ္တိုင္း အဂၤါေန ့( အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားလည္း ဖြင့္ပါသည္)
  ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္ မွ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.kjmonet.jp/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  ေႏြဦးသည္ (ပန္းမ်ား၏ပန္းၿခံ) ေႏြရာသီသည္ (ေရပန္းၿခံ) ဟုဆိုၿပီး ရာသီေလးခုလံုးတြင္ မတူညီေသာ ပန္းမ်ားကို ခံစားႏိုင္ပါသည္။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  (kouchiဘူတာ) ဘတ္စ္ဂိတ္မွ အခိ ၊ခန္းေနာ့အုရာလိုင္း တြင္စီးၿပီး (Nahari-ဘူတာ)တြင္းဆင္းပါ ( ၁၀၀ မိနစ္) ၊ ခိတဂဝမုရာသို ့သြားေသာ ဘတ္စ္ကိုစီးၿပီး ( မိုနဲပန္းၿခံ)တြင္ ဆင္းပါက ခ်က္ခ်င္းေရာက္ႏိုင္ပါသည္

  JR (kouchiဘူတာ) မွ ပ်မ္းမွ် ၈၀ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

မိုနဲေနာ့နိဝ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၈~၉လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္