ဖုရွိမိအိနရိတိုင္းခ်
ဖုရွိမိအိနရိတိုင္းခ်
ဖုရွိမိအိနရိတိုင္းခ်
ဖုရွိမိအိနရိတိုင္းခ်
ဖုရွိမိအိနရိတိုင္းခ်
ဖုရွိမိအိနရိတိုင္းခ် ဖုရွိမိအိနရိတိုင္းခ် ဖုရွိမိအိနရိတိုင္းခ် ဖုရွိမိအိနရိတိုင္းခ် ဖုရွိမိအိနရိတိုင္းခ်

ညေနခ်မ္း

ႏိုင္ငံၿခားသာခရီးသြားမ်ားအလြန္သေဘာက်ေသာေနရာ။ ဒီ ဆန္းဟြန္တိုရိအိသည္ ဘုရားေက်ာင္းကိုလာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားက ဆုေတာင္းမ်ားၿပည့္ေသာ ေလးစားမွုရွိေနသာ အဓိပၸါယ္ၿဖင့္ တိုရိအိကို ေလွ်ာက္ၾကေသာဓေလ့မ်ားက်ယ္ၿပန္ ့လာၾကပါသည္။ ယခုေရာပဲ တိုရိအိကို လည္ပတ္ေသာသူမ်ားက ဆက္တိုက္ရွိေနၿပီး ယခုဆိုပါက ဘုရားေက်ာင္းပင္မေဆာင္ေနာက္ဘက္မွ အီနာရီယာမအထိ ရွိေနပါသည္။ ယခုအထိတိုင္မ်ားထည့္စိုက္ခဲ့ၾကေသာတိုရိအိသည္ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိေနသည္ဟု ဆိုၿကပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Kyōtofu kyōtoshifushimiku fukakusayabunouchichō 68

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  -

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  ေနဝင္ၿပီးေနာက္ မူလဘုရားေက်ာင္းနားကို မီးထြန္းၾကပါသည္။ သို ့ေသာ္ အတြင္းဘုရားခန္းအထိ မီးထြန္းၿခင္းမ်ားၿပီးစီးေနေသာ္လည္းအီနာရီယာမသည္ လမ္းတစ္ဝက္မွ လက္ႏွိပ္ဓာတ္မီးလိုအပ္ပါသည္။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR (kyotoဘူတာ) မွ နာရလိုင္း ( Inariဘူတာ) တြင္ဆင္းပါ ခဲအိဟန္းရထားလိုင္း (Sanjōkeihanဘူတာ)မွ( Fushimi inariဘူတာ) တြင္ဆင္းပါ

  kyoto ဘူတာမွ က်ိဳတိုၿမို ့ဘတ္စ္ ေတာင္ဘက္ နံပါတ္ ၅ ( အီနဂီတိုင္းအိခ်ေရွ ့) တြင္ဆင္းပါ

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ဖုရွိမိအိနရိတိုင္းခ်၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၉~၁၀လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္