ရွိေရာေယာ္နဲဆန္းမိုင္းဒ
ရွိေရာေယာ္နဲဆန္းမိုင္းဒ
ရွိေရာေယာ္နဲဆန္းမိုင္းဒ
ရွိေရာေယာ္နဲဆန္းမိုင္းဒ
ရွိေရာေယာ္နဲဆန္းမိုင္းဒ
ရွိေရာေယာ္နဲဆန္းမိုင္းဒ ရွိေရာေယာ္နဲဆန္းမိုင္းဒ ရွိေရာေယာ္နဲဆန္းမိုင္းဒ ရွိေရာေယာ္နဲဆန္းမိုင္းဒ ရွိေရာေယာ္နဲဆန္းမိုင္းဒ

ရွစ္လပိုင္း

လယ္ကြက္တစ္ေထာင္ေက်ာ္က်ယ္ၿပန္ ့စြာရွိေနပါသည္။ စပါးစိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ စက္မ်ားမဝင္ေရာက္ႏိုင္သည့္အတြက္ လယ္လုပ္ငန္းအားလံုးသည္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားက လက္ၿဖင့္လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Ishikawa-ken Wajima-shi Shiroyone-chō

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://senmaida.wajima-kankou.jp/en/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  မိခ်ိေနာ့ဘူတာ (ဆန္းမိုင္းဒ) မွ ၾကည့္ၿခင္းသည္လွပါသည္ ေအာက္တိုဘာလမွ မတ္လခန္ ့သည္ မီးထြန္းၿခင္းမ်ားလည္း ရွိသည္

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  notoလိုင္း (Anamizuဘူတာ) မွ ဟိုခုတဲစြတ္အိုခုေနာ္တိုဘတ္စ္ ဝဂ်ိမသို ့သြာေသာဘတ္စ္ကိုစီးပါ ( ၃၀ မိနစ္)၊ (Wajima ဘူတာအေရွ ့)တြင္ ဆင္းပါ၊ Okunotoအေပ်ာ္စီးဘတ္စ္ အုရွိစြတ္သို့ ့သြားေသာ ဘတ္စ္ကို ေၿပာင္းစီးၿပီး ( Hakumai) တြင္ဆင္းပါ ( ၂၀ မိနစ္) ၊လမ္းေလွ်ာက္ပါက ခ်က္ခ်င္း

  No to Satoyama kaidō `Noto ေလဆိပ္ IC မွ ခရိုင္လိုင္း နံပါတ္ ၁ ၊ ၿပည္တြင္း ၂၄၉ လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ၃၀ ကီလိုမီတာ ( ၄၀ မိနစ္)

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ရွိေရာေယာ္နဲဆန္းမိုင္းဒ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁~၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္