ခနေနာ့ကိုအိခဲ
ခနေနာ့ကိုအိခဲ
ခနေနာ့ကိုအိခဲ
ခနေနာ့ကိုအိခဲ
ခနေနာ့ကိုအိခဲ ခနေနာ့ကိုအိခဲ ခနေနာ့ကိုအိခဲ ခနေနာ့ကိုအိခဲ

ခုႏွစ္လပိုင္း

ံအ့ံၾသသင့္ေလာက္ေအာင္ ၾကည္လင္ေသာအၿပာေရာင္။ ခနိေနာ့္ကိုေရကန္သည္ ေရၾကည္လင္မွုၿမင့္သည့္အတြက္ အထူးထင္ရွားေသာ မခ်ဴးခိုမွ ေရမ်ားစီးဆင္းလာသည္ဟုလည္း ဆိုၾကသည္။ ေနေရာင္က်မွုၿပင္းထန္ေသာ ေႏြရာသီမွ ေဆာင္းဦးသည္ အၿပာေရာင္ေတာက္ပေနၿပီး ေဆာင္းရာသီတြင္ နက္ၿပာအၿဖစ္ေၿပာင္းလဲပါသည္။ လဲက်ေနေသာသစ္ပင္သည္ မပုပ္ေဆြးဘဲ ေက်ာက္ၿဖစ္ရုပ္ၾကြင္းကဲ့သို ့နစ္ၿမဳေနၿခင္းသည္ ေရအပူခ်ိန္သည္ တစ္နွစ္ပတ္လံုးပ်မ္းမွ် ၈ ဒီဂရီထက္ နိမ့္သည့္အတြက္ ေရကန္ထဲတြင္ အိုေခ်ာရိုကိုမ ဟုဆိုေသာ ငါးမ်ားလည္း ေရကူးေနၾကပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Hokkaidō Shari-gun Kiyosato-chō ji Kiyoizumi

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.town.kiyosato.hokkaido.jp/k...

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  မြန္းတည့္ခ်ိန္သည္ လူမ်ားသည့္အတြက္ မနက္ပိုင္းတြင္ သြားပါကေအးေဆးစြာၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ သို ့ေသာ္ ပိုးေကာင္မ်ား မ်ားသည့္အတြက္ ပိုးေကာင္သတ္ေဆးမ်ား၊ စပေရးမ်ားလည္း ယူေဆာင္သြားပါ။ ေဆာင္းရာသီတြင္လည္း ႏွင္းမ်ားကိုဖယ္ၿခင္းမ်ားမလုပ္သည့္အတြက္ ေမလကုန္အထိ ႏွင္းမ်ားက်န္ေနသည့္အထိ သတိထားရန္လိုအပ္ပါသည္။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Kiyosatomachi shigaiမွ Michimichi Mashūko Shariလိုင္း ကို နာကရွိဘဲစြတ္ဘက္သို ့သြားေသာ ပ်မ္းမွ် ၂၅ ကီလိုမီတာ၊ ဟတိုအိသစ္ေတာလမ္းတြင္ ညာဘက္၊ ပ်မ္းမွ် ၂ ကီလိုမီတာသစ္ေတာလမ္းကို ဆက္သြားေသာေနရာ (သစ္ေတာလမ္းဝင္ေပါက္တြKaminokoေရကန္) ဆိုင္းဘုတ္ရွိပါသည္။

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ခနေနာ့ကိုအိခဲ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁၀~၁၁လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္