နာေဂါယေဂ်ာ
နာေဂါယေဂ်ာ
နာေဂါယေဂ်ာ
နာေဂါယေဂ်ာ
နာေဂါယေဂ်ာ နာေဂါယေဂ်ာ နာေဂါယေဂ်ာ နာေဂါယေဂ်ာ

ေလးလပိုင္း

ၾကီးမားေသာၿပသဒ္မ်ားၿဖင့္ ခန္ ့ညားစြာရွိေနေသာ( ေငြေရာင္ခ်ခ်ိဟိုကို ) သည္ နာေဂါယ၏ ထင္ရွားေသာေနရာၿဖစ္ပါသည္။ ၁၆၀၉ ခုႏွစ္တြင္ တိုခုဂဝ အိအဲယာဆု (ေနာက္ပို္င္းတြင္ အဲဒိုအစိုးရကို ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ေသာ) ၏ ရဲတိုက္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္လည္း အဲဒိုရဲတိုက္ၿပီး ဒုတိယေၿမာက္အၾကီးဆံုးၿဖစ္သည္။ အခုႏွစ္ပိုင္းအတြင္းတြင္ (နာေဂါယအိုမိုနရွိဘုေခ်ာတိုင္း) ဟုဆိုေသာ လည္ပတ္သည့္ PR ခန္ ့ညာေသာစစ္သားမ်ား၏ အလြန္လူၾကိဳက္မ်ားေသာေနရာၿဖစ္ၿပီး ပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ၿပဇာတ္မ်ား၊ေဖ်ာေၿဖမွုမ်ားလည္း ရွိၿပီး လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားအတြက္ လွပစြာတည္ရွိေနပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Aichiken'nagoyashi Nakaku honmaru 1 - 1

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  လုူၾကီး ၅၀၀ ယန္း
  အလယ္တန္းေက်ာင္းသားႏွင့္ေအာက္ အခမဲ့

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ၉ း ၀၀ မွ ၁၆ း ၃၀ (ၿပသဒ္၊ ဟြန္းမရုနန္းေတာ္သည္ ၁၆ း ၀၀ အထိသာ)

 • ပိတ္ရက္

  ၁၂လပိုင္း၂၉ရက္~ ၁လပိုင္း၁ရက္

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.nagoyajo.city.nagoya.jp/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  လက္ရွိဟြန္းမရုနန္းေဆာ္၏ ၿပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေနသည့္အတြက္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ တြင္ ၿပီးစီးရန္ခန္ ့မွန္းထားပါသည္။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  ေၿမေအာက္ရထားမဲအိေဂ်ာလိုင္း ( ရပ္ကြက္ရံုးဘူတာ) တြင္ဆင္းပါ၊ နံပါတ္ ၇ ထြက္ေပါက္မွ လမ္းေလွ်ာက္ပါ ၅ မိနစ္၊ ေၿမေအာက္ရထားTsurumaiလိုင္း ( Sengenchōဘူတာ) တြင္ဆင္းပါ၊ နံပါတ္၁ ထြက္ေပါက္မွ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ၁၂ မိနစ္

  အဲအိ ၁၃ ခဲအိတိုး ( Nagoya-jō ဂိတ္ေပါက္ေရွ ့) တြင္ဆင္းပါ၊ ခ်က္ခ်င္း နာေဂါယအေပ်ာ္စီးဘတ္စ္ (မဲဂရု) တြက္ (Nagoya-jō ) တြင္ဆင္းၿပီး ခ်က္ခ်င္း ခိခန္း ၂ ခဲအိတိုး ( ရပ္ကြက္ရံုး) တြင္ဆင္းၿပီးေနာက္ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ၅မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

နာေဂါယေဂ်ာ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၇~၈လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္