အိုခုမစြတ္ရွိမ
အိုခုမစြတ္ရွိမ
အိုခုမစြတ္ရွိမ
အိုခုမစြတ္ရွိမ
အိုခုမစြတ္ရွိမ အိုခုမစြတ္ရွိမ အိုခုမစြတ္ရွိမ အိုခုမစြတ္ရွိမ

မစြတ္ရွိမ၏အေရွ ့ဘက္တြင္တည္ရွိေသာ လူအမ်ားသြားလာလည္ပတ္မွူ ့နည္းေသာေနရာ၊ ခၽြန္ထက္ေသာေက်ာက္သားမ်က္ႏွာျပင္ရွိေသာ ပင္လယ္ကမ္းနား၏အလွအပႏွင့္ အိုတကမိုရိေတာင္၏ ေတာင္ထိပ္မွေအာက္ေျခအထိ တစ္ေမွ်ာ္တစ္ေခၚၾကည့္ရွု ့ႏိုင္ေသာ မစြတ္ရွိမ၏ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေသာ ရွု ့ခင္း။ သဘာဝတြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား ေပါမ်ားၾကြယ္ဝေသာ ပင္လယ္တြင္ ေမြးၿမဴထားျခင္းခံရေသာ ကယုကမာေကာင္ေလးမ်ား၊ ပင္လယ္ေရညွိုမ်ားလည္း အေကာင္းဆံုးေသာအရာမ်ားျဖစ္ပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Higashimatsushima-shi Miyagi

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  -

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  လတ္ဆတ္ေသာ ကယုကမာမ်ား၊ ပင္လယ္ေရညွိုမ်ားစေသာ ပင္လယ္ေရထြက္ပစၥည္းမ်ား အထူးေဒသထြက္ကုန္၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ထင္ရွားေသာလည္ပတ္သည့္ေနရာမ်ားထဲမွ ဆဂခဲအိ လည္း တည္ရွိပါသည္။ ရွု ့ခင္းကို တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးခံစားႏိုင္ေသာ္လည္း ကယုကမာမ်ားကို သံုးေဆာင္ႏိုင္ေသာ ရာသီအခ်ိန္အခါဆိုပါက ပိုမိုေကာင္းမြန္ပါသည္။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Sanriku Expressway Naruse Oku Matsushima Ic မွ ကားျဖင့္ ပ်မ္းမွ်၁၅ မိနစ္

  JR Tohoku Main Line "Matsushima Stationမွ တကၠစီျဖင့္ ပ်မ္းမွ် ၂၅ မိနစ္
  JR Sengoku Line "Matsushima Coastal Stationမွ တကၠစီျဖင့္ ၃၅ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

အိုခုမစြတ္ရွိမ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁၀~၁၁လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္