နိုရိခုရဒါခဲ
နိုရိခုရဒါခဲ
နိုရိခုရဒါခဲ
နိုရိခုရဒါခဲ
နိုရိခုရဒါခဲ
နိုရိခုရဒါခဲ နိုရိခုရဒါခဲ နိုရိခုရဒါခဲ နိုရိခုရဒါခဲ နိုရိခုရဒါခဲ

ဆယ္လပိုင္း

ဟိဒေတာင္တန္း ( ေျမာက္ အက္ေတာင္တန္း ) မွာ ေငါထြက္ေနျပီး နာဂါနိုခရိုင္ မာစြတ္ဟြန္းျမိဳ့နဲ ့ဂိဖုခရိုင္ တာခါယာမျမိဳ့မွာ ခြရက္ရွိတဲ့ ခန္းဂေတာင္ထိပ္ကို အဓိကေတာင္ထိပ္အျဖစ္ထားတဲ့ ေတာင္ေတြလို ့ ပ်မ္းမွ်ေခၚျပီး အျမင့္ ၃၀၂၆ မီတာ ရွိပါတယ္။ ေဆာင္းဦး မိုမိဂ်ိ နဲ ့အတူ ခုရအိလြင္ျပင္ ၊ လြင္ျပင္မွာ က်ယ္ျပန္ ့တဲ့ တာခါယာမသစ္ပင္ပန္းမန္ေတြရဲ့ ပန္းခင္းၾကီးကို လည္ပတ္ဖို ့တိုက္တြန္းပါတယ္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Gifukentakayamashi nyuukawachōiwaidani

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  လြင္ျပင္ထိ သြားနိုင္တဲ့ အခေၾကးေပးရတဲ့လမ္း နိုရိခုရေကာင္းကင္လိုင္းက ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္မွ ေနာက္နွစ္ ေမလ ၁၅ ရက္ ေဆာင္းရာသီက အသြားအလာ ရပ္ထားပါတယ္။

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.norikura.gr.jp/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  ခုႏွစ္လပိုင္း, ရွစ္လပိုင္း, ကိုးလပိုင္း

 • အဓိကအခ်က္

  လြင္ျပင္အျမင့္ ၂၇၀၂ မီတာက ဂ်ပန္ရဲ့ အျမင့္ဆံုးကားလမ္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွ ၉၀ မိနစ္ခန္ ့ေတာင္တတ္ျပီး ေရာက္ရွိတဲ့ ၃၀၀၀ မီတာအျမင့္ ရဲ့ ပန္နိုရားမားရွုခင္းက အံ့မခန္းလို ့ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ေတာင္ေပၚလြင္ျပင္က ကိုယ္ပိုင္ကားျဖင့္သြားတဲ့ စနစ္ျဖစ္လို့ ဘတ္စ္ကားနဲ ့အငွားကားကို သံုးရပါမယ္။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR ( Takayama) မွ နိုးဟိဘတ္စ္ကား ဟိရယု၊ ရွင္းဟိုတခ သြားတဲ့ ကားစီးျပီး ( ဟိုအိုနိုခိတိုင္းရ ) ထိ ၆၀ မိနစ္ခန္ ့၊ ဆင္းျပီးေနာက္ သြားျပန္ ဘတ္စ္ကားမွာ ေျပာင္းစီးျပီး ( နိုရိခုရဘတ္စ္ကားဂိတ္ ) ထိ ၄၅ မိနစ္ ၊ ※ လြင္ျပင္မွာ ေတာင္ေပၚထိက ၉၀ မိနစ္ ေတာင္တတ္

  JR ( Matsumotoဘူတာ ) မွ နိုးဟိဘတ္စ္ကား ဟိရယု၊ တာခါယာမ သြားေသာကားစီးျပီး ( ဟဲအိယု ) ထိ ၉၀ မိနစ္ခန္ ့၊ ဆင္းျပီးေနာက္ သြားျပန္ဘတ္စ္ကား ေျပာင္းစီးျပီး ( နိုရိခိုရဘတ္စ္ကားဂိတ္ ) ထိ ၆၀ မိနစ္ခန္ ့၊ ※ လြင္ျပင္မွာ ေတာင္ေပၚထိက ၉၀ မိနစ္ ေတာင္တက္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

နိုရိခုရဒါခဲ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၈~၉လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္