ခါမုနိုစတို ရိုခုတန္း
ခါမုနိုစတို ရိုခုတန္း
ခါမုနိုစတို ရိုခုတန္း
ခါမုနိုစတို ရိုခုတန္း
ခါမုနိုစတို ရိုခုတန္း ခါမုနိုစတို ရိုခုတန္း ခါမုနိုစတို ရိုခုတန္း ခါမုနိုစတို ရိုခုတန္း

ေလးလပိုင္း

အိမ္မက္ထဲက ရွိဘဆာကူရာလို ့ေခၚနိုင္တဲ့ ( ခမုနိုစတို ရိုခုတန္း ) ျဖစ္တယ္။ စတုရန္းမီတာ ၅၀၀၀၀ ရွိတဲ့ ေတာင္မ်က္နွာျပင္တစ္ဖက္ မွာရွိတဲ့ အပင္ေပါင္း ၈ သိန္း၊ အေရာင္ ေလးေရာင္ရွိတဲ့ ရွိဘဆာကူရာက ၾကီးမားတဲ့ ပန္းခ်ီကားတစ္ခုကို ေရးဆြဲထားသလိုပါဘဲ။ ထူးဆန္းတဲ့ နာမည္ ( ရိုခုတန္း ) ရဲ့ မူလဇစ္ျမစ္က စီမံေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ရိုခုတန္းတစိုက္ပ်ိဳးခင္းမွ လာတာျဖစ္တယ္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Hiroshima-ken Sera-gun Sera-chō Kamidzuta 3 - 3

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  လူၾကီး ( အလယ္တန္းေက်ာင္းသားနွင့္အထက္ ) ၈၀၀ ယန္း
  ကေလး ( ၄ နွစ္နွင့္ အထက္ ) ၃၀၀ ယန္း

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  နွစ္စဥ္ ဧျပီလလယ္မွ ေမလအစရဲ့ အလုပ္ခ်ိန္ ※ရွိဘဆာကူရာပြင့္တဲ့အေျခအေနေပၚမူတည္ျပီး ကြဲျပားပါတယ္။ အလုပ္ခ်ိန္ ၉း၀၀ မွ ၁၇း၀၀

 • ပိတ္ရက္

  အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း ပိတ္ရက္မရွိ

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://visithiroshima.net/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  ေလးလပိုင္း, ငါးလပိုင္း

 • အဓိကအခ်က္

  တစ္ဆက္တည္းရွိတဲ့ စတုရန္းမီတာ ၃ ေသာင္းရွိတဲ့ နနိုပန္းယာခင္းလည္း သြားၾကည့္ဖို ့တိုက္တြန္းပါတယ္။ လုပ္ငန္းခ်ိန္တြင္းက ေဒသထြက္သီးနွံေတြ ေရာင္းခ်ပါတယ္။ တနဂၤေႏြ၊ အခါၾကီးရက္ၾကီးမွာ ကေလးျမင္းစီးအေတြ ့အၾကံဳ၊ ပြန္းမုန္ ့ျပသေရာင္းခ်ျခင္းေတြလည္း က်င္းပပါတယ္။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Onomichiကားလမ္း ( Sera IC ) မွ ခိုခုဒိုး ၄၃၂ နံပါတ္ ၊ ခန္းဒိုး ၅၂ နံပါတ္ကို ခါမိဇုတဟိုမန္း သို ့ ( ၃၀ မိနစ္ခန္ ့ )

  chuugoku ( စမ္းဂ်ိ IC ) မွ ခိုခုဒိုး ၃၇၅ နံပါတ္လိုင္းကို တဆင့္သြားျပီး ခန္းဒိုး ၄၅ နံပါတ္လိုင္းျဖင့္ ေတာင္ဘက္ သို ့။ ( ၂၅ မိနစ္ခန္ ့)

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ခါမုနိုစတို ရိုခုတန္း၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၂~၃လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္