အအိုဘအိုဒန္းဂိုင္း
အအိုဘအိုဒန္းဂိုင္း
အအိုဘအိုဒန္းဂိုင္း အအိုဘအိုဒန္းဂိုင္း

ရွစ္လပိုင္း

အေဆာက္အဦး၏ တန္းစီတည္ရွိမွဳသည္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ဆန္ေသာ ပံုစံထဲတြင္ ရုတ္တရက္ေပၚေပါက္လာသည့္ ေခ်ာဝ ၄၀ ႏွစ္ခန္ ့တြင္ အေနအထားရွိေသာ လမ္းကေလး။ ဆိုင္မ်ားတြင္ (ဆခဲေနာ့ဆကန) အၿဖစ္၊ စတိုးဆိုင္မ်ားတြင္ ( သေရစာမုန္ ့)(အရံဟင္း)မ်ားအေနၿဖင့္လည္း ရွိေနပါသည္။ အအိုဟအိုဒန္းလမ္းတြက္ စစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ရွိေနေသာ လွည္းကေလးမ်ားၿဖင့္ေရာင္းေသာ ရိုးရာအိုဒန္းမ်ားလည္းအရသာခံစားႏိုင္ပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Shizuokakenshizuokashi Aoiku tokiwachō 2 - 3 - 6

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ၁၆ း ၃၀ မွ ေနာက္ေန ့၁း ၀၀ (ဆိုင္ကိုလိုက္ကာေၿပာင္းလဲမွုရွိသည္။)

 • ပိတ္ရက္

  ဗုဒၶဟူး(ဗုဒၶဟူးမဟုတ္သည့္ေန့မ်ားမွာဆိုင္ကိုလိုက္ကာေၿပာင္းလဲမွုရွိသည္။)

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://shizuoka.mytabi.net/shizuoka/ar...

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  (ရွိဇုအိုကအိုဒန္း (ရွိဇိုကအိုဒန္း) ဆိုသည္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ( ရွိဇုအိုကအိုဒန္းအခ်က္ငါးခ်က္) အမည္းေရာင္ငါးအသားပါၿခင္း အမည္းေရာင္ဟင္းခ်ိဳ(အမဲအေၾကာ) တုတ္ေခ်ာင္းၿဖင့္ထိုးထားၿခင္း အစိမ္းေရာင္ေရညွို ့ ဒရွိအမွုန္ ့ကိုၿဖဴးၿခင္း စတိုင္းဆိုင္ေသးေသးတြင္ရွိၿခင္း

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR ( shizuokaဘူတာ) မွ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ၁၅ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

အအိုဘအိုဒန္းဂိုင္း၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၉~၁၀လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္