အဘရွိရိခဲအိမုေခ်ာ
အဘရွိရိခဲအိမုေခ်ာ

ကိုးလပိုင္း

စုစုေပါင္းဧရိယာ ၁၇၀၀ စတုရန္းမိတာရွိေသာ ႏိုးအန္းေထာင္ၿဖစ္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း၊ ေမြးၿမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္တကြ သစ္လုပ္ငန္းမ်ားကိုပါ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ ဂ်ပန္တြင္ အခက္ခဲဆံုးေသာေထာင္ဟုလည္းဆိုၾကပါသည္။ ဂ်ပန္ေၿမာက္ဘက္အစြန္းတြင္ရွိေသာ ေထာင္ၿဖစ္ပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Abashiri-shi, Hokkaido city view

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  လူၾကီး ၁၀၈၀ ယန္း
  တကၠသိုလ္ အထက္တန္း ၇၅၀ ယန္း
  မူလတန္း အလယ္တန္း ၅၄၀ ယန္း

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  -

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  ေထာင္ထဲကိုဝင္ေရာက္ခြင့္မရွိေသာ္လည္း အနီးအနားတြင္ ( အထိမ္းအမွတ္ၿပတိုက္အဘရွိရိ) ရွိၿပီး လက္ေတြ ့ေထာင္ထဲတြင္အသံုးၿပဳေနေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားကို ေလ့လာၿခင္း၊ အစားအေသာက္မ်ားကို စားၾကည့္ႏိုင္ပါသည္

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR Sekihokuလိုင္း ( Abashiriဘူတာ) ၊Memanbetsuေလဆိပ္ မွ ဘတ္စ္ၿဖင့္ ( Abashiri keimusho ေရွ ့)တြင္ ဆင္းပါ၊ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ၅ မိနစ္

  JR Sekihokuလိုင္း ( Abashiriဘူတာ) တြင္ဆင္းၿပီး လမ္းေလွ်ာက္ပါက ၂၀ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

အဘရွိရိခဲအိမုေခ်ာ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁၀~၁၁လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္