ရွိရာဂဝစုအိဂန္း
ရွိရာဂဝစုအိဂန္း
ရွိရာဂဝစုအိဂန္း
ရွိရာဂဝစုအိဂန္း
ရွိရာဂဝစုအိဂန္း ရွိရာဂဝစုအိဂန္း ရွိရာဂဝစုအိဂန္း ရွိရာဂဝစုအိဂန္း

ဆယ္လပိုင္း

အဆိုေတာင္မွင့္ ေတာင္ဘက္ေတာင္မ်ားဝန္းရံထားေသာ ေတာင္ဘက္ အဆိုရြာ၏ ရွိရာစုအိေဒသ။ စကၠန္ ့တိုင္း စကၠန္ ့တိုင္းတြင္ ၆၀ တန္ ခန္ ့ရွိေသာ ဆူပြက္ထြက္ေနေသာေရပမာဏရွိၿပီး (မဲအိစုအိဟယခုဆန္း) တြင္ ေရြးခ်ယ္ထားၿခင္းရေသာ အရသာရွိေသာေရအေနနဲ ့ မ်ားစြာေသာလူမ်ားက လာေရာက္လည္ပတ္ၾကၿပီး ေရကိုခပ္ယူၾကပါသည္။ ေဒသအရက္ ၊ ပုလင္းထဲတြင္ထည့္ထားေသာေရ ေရအေနၿဖင္လည္း သံုၾကၿပီး ေဒသထြက္ကုန္မ်ား တိုးတက္မွဳတြင္လည္း အသံုးဝင္ပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Kumamoto ken Aso-gun minamiasomura ōazashirakawa

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ၈ း ၀၀ မွ ၁၇ း ၀၀(ရာသီဥတုကိုလိုက္ကာ ေၿပာင္းလဲမွုရွိပါသည္။)

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.vill.minamiaso.lg.jp/map/sh...

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းမွုပူးေပါင္းပါဝင္ေရးေငြအၿဖစ္ ယန္း ၁၀၀ ကုန္က်ေသ္ာလည္း ေရကိုအိမ္ကို သယ္ေဆာင္သြားႏိုင္ပါသည္။ ေပါမ်ားေသာဆူပြက္ေတေသာေရမ်ားအတြက္ ေရွ ့ေခတ္ကတည္းက ေရကို ယံုၾကည္မွုမ်ားလည္း ရွိၾကၿပီး ေရအရင္းၿမစ္ရွိေသာ ရွိရာဂဝခိရွိခန္းဘုရားေက်ာင္းတြင္ (မီစြတ္ဟေနာ့မဲဂမိ) ဟုဆိုေသာ နတ္ဘုရားကို ပူေဇာ္ၿပသၾကပါသည္။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Minamiasoရထားလိုင္း ( Minami aso shirakawa suigenဘူတာ) မွ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ၈ မိနစ္

  Kyushuuလမ္း kumamoto IC မွ ၿပည္တြင္းလမ္း ၅၇ ။၃၂၅ မွတစ္ဆင့္ ၁ နာရီၾကာ

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ရွိရာဂဝစုအိဂန္း၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၂~၃လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္