မီဆိုစြတ္ခ်ိေနာ့စြတ္ရာရာ
မီဆိုစြတ္ခ်ိေနာ့စြတ္ရာရာ
မီဆိုစြတ္ခ်ိေနာ့စြတ္ရာရာ
မီဆိုစြတ္ခ်ိေနာ့စြတ္ရာရာ
မီဆိုစြတ္ခ်ိေနာ့စြတ္ရာရာ မီဆိုစြတ္ခ်ိေနာ့စြတ္ရာရာ မီဆိုစြတ္ခ်ိေနာ့စြတ္ရာရာ မီဆိုစြတ္ခ်ိေနာ့စြတ္ရာရာ

ႏွစ္လပိုင္း

အိုခုရွိရွိဘု၏ ေဆာင္းရာသီထင္ရွားေသာေဒသ။ ေက်ာင္ေဆာင္မွုေရမ်ားကခဲေနၿပီး ေရခဲၿပဳလုပ္မွဳအႏုပညာၿဖစ္ပါသည္။ (အိုအိုတခိခိုးအိုရိပြဲေတာ္) အခ်ိန္တြင္ ညဘက္မီးထြန္းၿခင္းမ်ားလည္း ရွိၿပီး လွပေသာ ရွု ့ခင္းမ်ားလည္း ဖံုးလႊမ္းထားပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Saitamakenchichibushiōtaki 4066 - 2

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ဇန္နဝါရီလဆန္းမွ ေဖေဖာ္ဝါ႕ရီလကုန္တြင္ ၈ း ၀၀ မွ ၁၇ း ၀၀ ( ႏွစ္ကိုလိုက္ကာ ကြဲၿပားပါသည္) (မီးထြန္းသည့္အခ်ိန္သည္ ၾကားရက္ ၁၉ း ၀၀ ၊ ပိတ္ရက္ ၂၁ း ၀၀ အထိ)

 • ပိတ္ရက္

  ေရတိုင္မ်ားအေနအထားကို မူတည္ကာ ေၿပာင္းလဲမွုရွိပါသည္။

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  https://translate.google.co.jp/transla...

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္လပိုင္း, ႏွစ္လပိုင္း, သံုးလပိုင္း

 • အဓိကအခ်က္

  ေရတိုင္မ်ားအေနအထားကို လုိက္ကာ ( အိုအိုတခိခိုးအိုရိပြဲေတာ္)ကို က်င္းပသည့္ရက္၊ လာေရာက္လည္ပတ္နိုင္သည့္အခ်ိန္လည္း ကြာပါသည္။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Seibuလည္ပတ္ေသာဘတ္စ္ (Chichibuရထားလိုင္းMitsumineguchiဘူတာ) တြင္ ဆင္းပါ

  Kan'etsu ကားလမ္း ( Hanazono IC ) မွ ပ်မ္းမွ် ၅၀ ကီလိုမီတာ

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

မီဆိုစြတ္ခ်ိေနာ့စြတ္ရာရာ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁၀~၁၁လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္