ႏုမေနာ့ တိုင္းအိရာ
ႏုမေနာ့ တိုင္းအိရာ
ႏုမေနာ့ တိုင္းအိရာ
ႏုမေနာ့ တိုင္းအိရာ ႏုမေနာ့ တိုင္းအိရာ ႏုမေနာ့ တိုင္းအိရာ

ကိုးလပိုင္း

ႏွင္းေတာင္ၿဖစ္ေသာ နိရွိယာမေတာင္ေၿခအထိက်ယ္ၿပန္ ့ေနေသာ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာၿပင္မွ ၁၃၀၀ မီတာခန္ ့ရွိေသာ တိုင္းရွိစြတ္ဂန္းေဒသ။ မိေနာ့ႏုမ၊ ဟန္းစြတ္ခိႏုမစေသာ မ်ားစြာေသာ ႏြ ံေရကန္မ်ားလည္း တည္ရွိေနပါသည္။ လွပေသာရွု ့ခင္းဟုဆိုၾကၿပီး မ်ားစြာေသာခရီးသြားမ်ား လည္ပတ္ရာေနရာၿဖစ္ပါသည္။ ထိုအထဲတြင္ ေဆာင္းဦး၏ မိုမိဂ်ိရာသီသည္ လူၾကိဳက္အလြန္မ်ားပါသည္။

  • ေနရပ္လိပ္စာ

    Hokkaidō Kamikawa-gun Kamikawa-chō aizankei

    တည္ေနရာျပေျမပံု

  • ၀င္ေျကး

    -

  • ဖြင့္ခ်ိန္

    -

  • ပိတ္ရက္

    -

  • ၀က္ဘ္ဆိုက္

    http://www.sounkyo.net/category/detail...

  • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

    တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

  • အဓိကအခ်က္

    အအိယာမခဲအိေရပူစမ္းမွ ေတာင္ထဲသုိ ့ဝင္ႏိုင္ၿပီး ပ်မ္းမွ် ၁ နာရီ ၃၀ မိနစ္ခန္ ့တြင္ ဆိုက္ေရာက္ပါသည္။ အၾကီးအေသးႏြ ံအိုင္ေလးမ်ားသည္ တည္ရွိေနၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ တကယမသစ္ပင္ပန္းမန္မ်ားက အုပ္စုလိုက္ေပါက္ေရာက္ေနၾကပါသည္။ ရြံ ့ႏြံမ်ား မ်ားသည့္အတြက္ အဝတ္အစားမ်ားကို ဂရုစိုက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

  • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

    (Asahikawaဘူတာ) မွ ဘတ္စ္ ၁၁၀ မိနစ္၊ ေကာင္းကင္လုိင္း ၁၂ မိနစ္ တြင္ဆင္းၿပီးေနာက္ လမ္းေလွ်ာက္ပါက၂၁၀ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ႏုမေနာ့ တိုင္းအိရာ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၉~၁၀လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္