တအုခ်ဳဘဲစြတ္ကေရာရေရာ
တအုခ်ဳဘဲစြတ္ကေရာရေရာ
တအုခ်ဳဘဲစြတ္ကေရာရေရာ
တအုခ်ဳဘဲစြတ္ကေရာရေရာ
တအုခ်ဳဘဲစြတ္ကေရာရေရာ
တအုခ်ဳဘဲစြတ္ကေရာရေရာ
တအုခ်ဳဘဲစြတ္ကေရာရေရာ တအုခ်ဳဘဲစြတ္ကေရာရေရာ တအုခ်ဳဘဲစြတ္ကေရာရေရာ တအုခ်ဳဘဲစြတ္ကေရာရေရာ တအုခ်ဳဘဲစြတ္ကေရာရေရာ တအုခ်ဳဘဲစြတ္ကေရာရေရာ

ငါးလပိုင္း

ဟိုကိုင္းဒိုး ခမိရွိဟိုေရာေခ်ာ၏ ႏုကပိန္းဖုကန္တြင္ရွိေသာ ကြန္ကရစ္ၿဖင့္ၿပဳုလုပ္ထားေသာ ေပါင္းကုူးတံတား။ နုကပိန္းဖုကန္ ၏ ေရသည္တိုးလာသည္ ဇြန္လခန္ ့မွ ေရမ်က္ႏွာၿပင္တြင္ စတင္နစ္ၿမဳပ္ၿပီး ၾသဂုတ္ မွ စက္တက္ဘာလတြင္ ေရကန္ေအက္ေၿခတြက္ နွစ္ၿမဳပ္ၿခင္း ( ထိုႏွစ္၏ မိုေရခ်ိန္ေပၚတြင္မူတည္ၿပီးရာသီကိုလိုက္ကာ ေၿပာင္းလဲမွုရွိပါသည္)။ ေရနည္းသြားေသာ ဇနန္နဝါရီလတြင္ ေအးခဲလာေသာေရမ်က္ႏွာၿပင္ေပၚတြင္ ၿပန္လည္ပံုေပၚလာသည့္အတြက္ အိပ္မက္တံတားဟုလည္းေခၚၾကသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Hokkaidō katōgunkamishihorochōnu ka bira gensen gō

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.kamishihoro.jp/place/00000072

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  တံတားနားအထိရွိေနေသာ သစ္ေတာလမ္းသည္ ခြင့္ၿပဳထားေသာယာဥ္မ်ားမွအပ ၿဖတ္သန္းသြားလာခြင့္မၿပဳ၊ တအုခ်ဳဘဲစြတ္ရွု့ခင္းၾကည့္သည့္ေနရာမွ ေမွ်ာၾ္ကည့္ၿခင္း သို ့မဟုတ္ ခရီးသြားအစီအစဥ္ၿဖင့္ အခေၾကးေငြေပးေသာ နည္းလည္း လည္း ေကာင္းပါသည္။ ေႏြရာသီႏွင့္ ေဆာင္းရာသီတြင္ ေလ့လာႏိုင္ေသာနည္းလမ္းမတူပါ။ အခ်ိန္ကိုလိုက္ကာ တံတားသည္ ကန္ထဲတြင္ မၿမင္ႏိုင္သည့္အေနထားမ်ားလည္း ရွိပါသည္။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JRNemurohonလိုင္း ( Obihiro- ဘူတာ) မွ တိုခခ်ိဘတ္စ္ ( Nu ka bira gensen gōေရပူစမ္း) သို့ ့သြားေသာ ယာဥ္ကိုေၿပာင္းစီးၿပီးေနာက္ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ၅ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

တအုခ်ဳဘဲစြတ္ကေရာရေရာ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၂~၃လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္